Oktobrī eksporta vērtība palielinājās par 2,8%

10.12.2015

2015. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 2,8%, savukārt importa – samazinājās par 0,04%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Oktobrī Latvija eksportēja preces 992,8 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 081,5 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 47,9% (2015. gada septembrī – 47,2%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
Piezīmes: dati par 2015. gada janvāri un jūliju precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā oktobrī, salīdzinot ar septembri:

  • koka un tā izstrādājumu eksports palielinājās par 18,6 milj. eiro jeb 12,9%,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports pieauga par 17,3 milj. eiro jeb 12,4%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 12,2 milj. eiro jeb 16,5%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 8,7 milj. eiro jeb 9,8%,
  • augu valsts produktu eksports saruka par 8,3 milj. eiro jeb 5,9%.

Svarīgākās izmaiņas importā oktobrī, salīdzinot ar septembri:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 24,2 milj. eiro jeb 19,7%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports saruka par 6,8 milj. eiro jeb 7,9%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 6,2 milj. eiro jeb 6,4%,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 32,3 milj. eiro jeb 15,1%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports pieauga par 7,0 milj. eiro jeb 7,6%.

Oktobrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,1%), Vācija (7,3%) un Polija (6,1%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,0% no importa kopapjoma), Vācija (11,9%), Polija (10,8%) un Igaunija (8,0%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas pret 2015. g. septembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas %pret 2015. g. septembri

Pavisam

992,8

100

2,8

1 081,5

100

-0,04

Eiropas Savienības valstis

734,2

73,9

5,5

849,2

78,5

-2,3

   Eirozonas valstis

507,8

51,1

5,0

614,4

56,8

-2,0

NVS valstis

115,8

11,7

9,5

133,4

12,3

13,9

Pārējās valstis

142,8

14,4

-12,9

98,9

9,2

3,4

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā oktobrī veidoja 8,3%, bet importā – 9,6%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. oktobri

2015. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

992 846

100

-6,5

2,8

14,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

162 712

16,4

9,0

12,9

13,5

elektroierīces un elektroiekārtas

104 957

10,6

-15,2

23,6

-4,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

68 532

6,9

-24,2

5,2

11,4

graudaugu produkti

59 241

6,0

-29,2

-32,9

2,1 reizi

mehānismi un mehāniskās ierīces

52 563

5,3

1,0

-4,9

2,6

sēklas, eļļas augu augļi, augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi

50 565

5,1

7,9 reizes

46,2

7,8 reizes

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

48 881

4,9

-37,5

24,9

31,1

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

35 683

3,6

4,6

7,6

27,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

34 470

3,5

-24,2

-16,8

-8,7

dzelzs un tērauds

28 342

2,9

-10,3

-29,3

-9,2

farmācijas produkti

26 900

2,7

7,0

-2,4

0,9

Sēklu, eļļas augu augļu, augu rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augu eksporta palielināšanos 2015. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2014. gada oktobri ietekmēja eksporta pieaugums rapšu un ripšu sēklām par 35,7 milj. eiro jeb 7,7 reizes. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 21,6 milj. eiro jeb 35,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. oktobri

2015. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 081 535

100

-8,6

-0,04

2,1

elektroierīces un elektroiekārtas

139 958

12,9

-4,0

24,9

7,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

120 513

11,1

-32,1

0,8

-7,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

106 332

9,8

10,0

4,3

5,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

86 659

8,0

7,4

6,5

14,7

plastmasas un to izstrādājumi

42 337

3,9

-11,9

-0,2

-2,6

farmācijas produkti

35 246

3,3

-6,4

-34,7

-18,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

34 070

3,2

-25,5

-9,7

19,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

32 843

3,0

3,4

8,4

7,2

dzelzs un tērauds

31 489

2,9

-27,3

-9,6

-16,7

Mehānismu un mehānisko ierīču importa palielināšanos 2015. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2014. gada oktobri ietekmēja importa pieaugums dažādām mašīnām celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai par 2,5 milj. eiro jeb 2,9 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 26,4 milj. eiro jeb 28,7%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:

Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
lilita [dot] laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604