Oktobrī būvniecības izmaksas palielinājās par 0,3%

28.11.2013

2013. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,3%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,6%, būvmateriālu cenas – par 0,3%. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 0,2%, galvenokārt inženierbūvēs nodarbinātajās profesijās.

Oktobrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kāpums ceļu būvē nepieciešamām dolomīta šķembām un asfaltbetonam.

Salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, būvniecības izmaksas pieauga par 1,4%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 2,5%, strādnieku darba samaksa – par 2,0%, būvmateriālu cenas – par 0,5%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

 

Data datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām šā gada novembrī tiks publicēta 28.decembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798