Oktobrī būvniecības izmaksas palielinājās par 0,2%

27.11.2015

2015. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,5%, būvmateriālu cenas– par 0,2%, savukārt izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai būtiski nemainījās.

Salīdzinot ar 2014. gada oktobri, būvniecības izmaksas samazinājās par 0,2%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 2,2%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,9%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 7,3%.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”.

Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2015. gada novembrī tiks publicēti 29. decembrī.

 

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Baiba Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
baiba [dot] alksnite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366696