Nozaru asociācijas sanāksmē CSP iepazīstināja ar biznesa statistikas aktualitātēm

19.12.2016

Šā gada 16. decembrī Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) notika tikšanās ar tautsaimniecību nozaru asociāciju pārstāvjiem, kurā CSP pārstāvji stāstīja par līdz šim paveikto uzņēmējdarbības statistikas jomā, kā arī iepazīstināja ar nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem.

Sanāksmes ievadā CSP priekšniece Aija Žīgure uzrunāja tikšanās dalībniekus, uzsverot CSP un uzņēmēju asociāciju sadarbības nozīmi kvalitatīvu statistisko datu nodrošināšanā. CSP biznesa statistikas eksperti iepazīstināja klātesošos ar iestādes nākotnes uzdevumiem jaunās Eiropas savienības uzņēmējdarbības ietvarregulas (FRIBS) ieviešanas nodrošināšanai, Intrastat sistēmas pārveidošanu, kā arī  informēja par nākotnes attīstības plāniem darbā ar respondentiem.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar sasniegto respondentu sloga mazināšanā, administratīvo datu izmantošanā, kā arī sadarbību ar respondentiem. CSP eksperti skaidroja uzņēmējdarbības statistikas datu ieguvi un to pielietojumu, tai skaitā datu izmantošanu gada nacionālajos kontos un atsevišķu tautsaimniecības  nozaru darbības raksturošanai un novērtēšanai.

 

Papildu informācija:
Beate Danusēviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas un komunikācijas daļa
Tālr. 67 366 924, Mob. 27 880 666
E-pasts: beate [dot] danusevica [at] csb [dot] gov [dot] lv

Centrālā statistikas pārvalde
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, Latvija
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija