Novembrī samazinājusies preču eksporta un importa vērtība

09.01.2017

2016. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 0,6 %, preču eksporta vērtībai samazinoties par 0,1 % un importa vērtībai – par 1,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. NovembrīLatvija eksportēja preces 970,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,1 miljardu eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 47,0 % (oktobrī – 46,8 %).

2016. gada vienpadsmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 20,57 miljardus eiro – par 450,2 milj. eiro jeb 2,1 % mazāk nekā 2015. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 9,44 miljardus eiro (samazinājums par 103,8 milj. eiro jeb 1,1 %), bet importa – 11,14 miljardus eiro (kritums par 346,4 milj. eiro jeb 3,0 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2016. gada augustu precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

-       augu valsts produktu eksports samazinājās par 65,6 milj. eiro jeb 54,6 %,

-       akmens, ģipša, cementa, stikla un keramikas izstrādājumu eksports saruka par 6,4 milj. eiro jeb 21,4 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 25,4 milj. eiro jeb 17,4 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports pieauga par 25,4 milj. eiro jeb 17,2 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 15,4 milj. eiro jeb 17,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports samazinājās par 22,0 milj. eiro jeb 22,7 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports saruka par 10,3 milj. eiro jeb 9,4 %,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 7,6 milj. eiro jeb 16,7 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 20,2 milj. eiro jeb 8,9 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports pieauga par 9,5 milj. eiro jeb 9,1 %.

Novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (8,3 %) un Apvienotā Karaliste (6,3 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,2 % no importa kopapjoma), Vācija (12,6 %), Polija (9,9 %) un Igaunija (7,5 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. oktobri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. oktobri

Pavisam

970,3

100

-0,1

1 092,4

100

-1,1

Eiropas Savienības valstis

717,6

74,0

-1,2

870,5

79,7

-0,04

   Eirozonas valstis

477,0

49,2

-2,6

645,8

59,1

1,8

NVS valstis

132,6

13,7

18,9

118,8

10,9

-0,04

Pārējās valstis

120,1

12,3

-10,2

103,1

9,4

-9,9

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī palielinājās līdz 9,5 % (oktobrī 8,1 %), visvairāk pieaugot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 6,7 milj. eiro jeb 29,4 %. Tajā pašā laikā īpatsvars importam veidoja 8,5 % (oktobrī 8,4 %).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. novembri

2016. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

970 272

100

3,4

-0,1

13,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

172 904

17,8

22,4

17,2

19,2

elektroierīces un elektroiekārtas

119 838

12,4

-13,2

25,5

19,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

57 886

6,0

10,7

25,0

79,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

55 587

5,7

27,4

13,0

22,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

52 207

5,4

2,6

2,2

-0,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

41 735

4,3

-8,0

-12,0

4,6

farmācijas produkti

36 741

3,8

24,3

4,2

13,7

graudaugu produkti

32 452

3,3

-54,8

-63,8

-19,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

32 354

3,3

46,2

20,6

35,7

dzelzs un tērauds

30 506

3,1

5,2

41,9

22,0

Mēbeļu, citu interjera priekšmetu un saliekamo būvkonstrukciju eksporta kāpumu 2016. gada novembrī salīdzinājumā ar 2015. gada novembri ietekmēja saliekamo būvkonstrukciju eksporta pieaugums par 5,8 milj. eiro (tai skaitā dzelzs vai tērauda siltumnīcu – par 3,4 milj. eiro). Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 43,5 milj. eiro jeb 62,4 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. novembri

2016. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 092 432

100

3,2

-1,1

8,2

elektroierīces un elektroiekārtas

139 916

12,8

-2,5

3,9

18,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

108 225

9,9

2,9

16,1

10,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

105 170

9,6

-10,7

2,6

16,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

95 095

8,7

15,1

7,9

3,1

farmācijas produkti

48 308

4,4

3,0

5,3

3,0

plastmasas un to izstrādājumi

44 432

4,1

12,6

0,7

6,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

35 310

3,2

-2,6

-14,2

17,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

34 006

3,1

20,9

-1,8

3,3

dzelzs un tērauds

32 819

3,0

14,9

-37,3

0,3

papīrs, kartons un to izstrādājumi

24 631

2,3

11,5

-1,5

13,4

Koka, tā izstrādājumu un kokogles importa palielināšanos 2016. gada novembrī salīdzinājumā ar 2015. gada novembri ietekmēja zāģmateriālu importa pieaugums par 2,3 milj. eiro jeb 34,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 9,0 milj. eiro jeb 14,9 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604