Novembrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 11 %

03.01.2017

2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 11 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 9,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 18,6 %.

Produkcijas pieaugumu novembrī, salīdzinot ar novembri gadu iepriekš, nodrošināja nozīmīgs izlaides kāpums lielākajā daļā apstrādes rūpniecības nozaru, tai skaitā tādu augstu un vidēji augstu tehnoloģiju ražošanas nozarēs kā automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā par 46,6 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 31,3 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 14,6 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 12,2 %, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Kā vienu no būtiskākajiem ražošanas pieaugumu ietekmējošiem faktoriem var minēt produkcijas pieprasījuma palielināšanos eksporta tirgos, sevišķi valstīs ārpus eirozonas.

Savukārt enerģētikā produkcijas ražošanas pieaugumu ietekmēja elektroenerģijas ražošanas pieaugums hidroelektrostacijās unkoģenerācijas stacijās.

2016. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,8 %, tai skaitā kāpums apstrādes rūpniecībā par 1,9 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,4 %, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,9 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

  

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris – novembris,

salīdzinot ar

2015. gada janvāri – novembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada novembris, salīdzinot ar

2016. g. oktobri (sezonāli izlīdzināts)

2015. g. novembri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

4,3

2,8

11,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1,5

-3,9

9,8

Apstrādes rūpniecība

4,4

1,9

9,1

Pārtikas produktu ražošana

0,8

-0,6

3,2

Dzērienu ražošana

3,7

4,0

16,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,5

7,4

7,5

Apģērbu ražošana

-3,8

5,8

1,7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,4

2,5

8,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3,8

-0,9

-7,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10,4

3,8

17,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7,9

-2,3

3,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15,3

4,5

14,6

Elektrisko iekārtu ražošana

3,5

0,3

31,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,6

-1,4

12,2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3,7

7,7

46,6

Mēbeļu ražošana

3,5

-0,5

0,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-5,3

11,3

25,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5,9

7,4

18,6

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 4,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 4,3 % un eksportā – par 4,9 % (no tā eirozonā – par 0,7 % un ārpus eirozonas – par 8 %).

2016. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū palielinājās par 0,6 % un eksportā par 3,4 % (eirozonā – par 3,1 %, ārpus eirozonas – par 2,4 %).

 

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri
(procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830