Novembrī neliels ražotāju cenu kritums rūpniecībā; gada laikā pieaugums par 1,2%

19.12.2013

2013.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palika nemainīgas, bet eksportētajai produkcijai  tās samazinājās par 0,3%. Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

2013.gada novembrī salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 0,1%, bet eksportētajai – par 2,4%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada novembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada novembrī,

salīdzinot ar

2013.gada oktobri

2012.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

1,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,7

2,2

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

-0,1

1,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-0,6

1,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

0,3

-0,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,5

2,5

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,2

0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-0,5

-0,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

0,9

-2,5

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

2,4

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,8

2,0

 

apstrādes rūpniecība

92,2

-0,2

1,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

-1,7

6,9

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada decembrī tiks publicēta 2014.gada 22.janvārī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784