Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājies par 3,8 %

11.01.2016

2015. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 3,8 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība saruka par 5,8 % un importa vērtība – par 2,0 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. NovembrīLatvija eksportēja preces 935,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 060,0 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 46,9 % (2015. gada oktobrī – 47,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2015. gada augustu precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

-       augu valsts produktu eksports samazinājās par 33,7 milj. eiro jeb 25,4 %

-       koka un tā izstrādājumu eksports saruka par 22,9 milj. eiro jeb 14,1 %,

-       minerālproduktu eksports samazinājās par 19,8 milj. eiro jeb 26,9 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 7,1 milj. eiro jeb 8,9 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 17,5 milj. eiro jeb 11,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 13,1 milj. eiro jeb 13,2 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports saruka par 10,7 milj. eiro jeb 4,4 %,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb 21,7 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports saruka par 8,4 milj. eiro jeb 10,7 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 23,0 milj. eiro jeb 23,3 %.

Novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,5 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (6,5 %) un Zviedrija (5,4 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (15,2 % no importa kopapjoma), Vācija (12,0 %), Polija (10,3 %) un Igaunija (7,1 %).

 

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. oktobri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas %pret 2015. g. oktobri

Pavisam

935,3

100

-5,8

1 060,0

100

-2,0

Eiropas Savienības valstis

644,4

68,9

-12,2

829,1

78,2

-2,4

   Eirozonas valstis

450,8

48,2

-11,2

595,9

56,2

-3,0

NVS valstis

114,3

12,2

-1,3

134,3

12,7

0,7

Pārējās valstis

176,6

18,9

23,6

96,6

9,1

-2,4

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī veidoja 8,6%, bet importā – 9,2%.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. novembri

2015. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

935 251

100

2,2

-5,8

8,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

139 789

14,9

3,3

-14,1

-3,2

elektroierīces un elektroiekārtas

128 327

13,7

9,8

22,3

18,1

graudaugu produkti

75 521

8,1

94,0

27,5

2,8 reizes

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

51 659

5,5

-20,3

5,7

47,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

49 599

5,3

-30,6

-27,6

-16,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

46 688

5,0

-1,7

-11,2

-9,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

41 574

4,4

5,9

20,6

10,2

farmācijas produkti

28 867

3,1

12,2

7,3

7,5

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

28 753

3,1

1,6

-19,4

2,6

dzelzs un tērauds

28 627

3,1

17,6

1,0

-7,4

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2015. gada novembrī salīdzinājumā ar 2014. gada novembri ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 39,4 milj. eiro jeb 2,2 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot neapstrādātu naftas eļļu un no bitumenminerāliem iegūtu eļļu eksportam par 17,1 milj. eiro jeb 99,0 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. novembri

2015. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 059 984

100

-2,8

-2,0

0,7

elektroierīces un elektroiekārtas

130 724

12,3

-10,8

-6,6

0,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

119 267

11,3

-26,8

-1,0

-4,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

104 839

9,9

4,0

-1,4

3,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

74 715

7,0

6,2

-13,8

-3,6

farmācijas produkti

52 933

5,0

31,8

50,2

24,2

plastmasas un to izstrādājumi

41 769

3,9

0,4

-1,3

-2,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

36 841

3,5

19,5

8,1

34,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

30 990

2,9

5,4

-5,6

0,9

dzelzs un tērauds

27 296

2,6

-0,01

-13,3

-25,7

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2015. gada novembrī salīdzinājumā ar 2014. gada novembri ietekmēja importa pieaugums medikamentiem par 5,4 milj. eiro jeb 16,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 16,1 milj. eiro jeb 21,2 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
lilita [dot] laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604