Novembrī eksporta īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā samazinājies

09.01.2015

2014. gada novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 13,4% un importa – par 5,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Novembrī Latvija eksportēja preces 911,9 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 1 070,5 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 46,0% (2014. gada oktobrī 48,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Būtiskākā ietekme ārējās tirdzniecības bilances izmaiņās novembrī salīdzinājumā ar oktobri bija augu valsts produktu eksporta samazinājumam par 47,2 milj. eiro jeb 44,7%. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta samazinājums – par 39,0 milj. eiro jeb 61,1%.  

Svarīgākās izmaiņas eksportā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu eksports saruka par 24,2 milj. eiro jeb 14,5%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 18,8 milj. eiro jeb 14,9%,
  • minerālproduktu eksports saruka par 11,6 milj. eiro jeb 11,8%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 11,3 milj. eiro jeb 13,2%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko); pulksteņu; mūzikas instrumentu eksports palielinājās par 4,8 milj. eiro jeb 39,1%.

Svarīgākās izmaiņas importā novembrī, salīdzinot ar oktobri:

  • parasto metālu un to izstrādājumu imports samazinājās par 27,5 milj. eiro jeb 27,0%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports saruka par 13,6 milj. eiro jeb 21,0%,
  • plastmasu, kaučuka un to izstrādājumu imports samazinājās par 12,6 milj. eiro jeb 18,3%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports saruka par 10,2 milj. eiro jeb 18,5%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko); pulksteņu; mūzikas instrumentu imports palielinājās par 4,7 milj. eiro jeb 21,0%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret 2014. g. oktobri

milj. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret 2014. g. oktobri

Pavisam

911,9

100

-13,4

1 070,5

100

-5,7

Eiropas Savienības valstis

665,9

73,0

-7,9

854,4

79,8

-6,0

   Eiro zonas valstis

282,2

30,9

-8,6

425,2

39,7

-5,7

NVS valstis

145,4

16,0

-12,5

118,4

11,1

-5,8

Pārējās valstis

100,6

11,0

-38,7

97,7

9,1

-3,0

Novembrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,3%), Vācija (6,6%) un Zviedrija (5,9%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,3% no importa kopapjoma), Polija (11,1%), Vācija (9,7%) un Igaunija (7,8%).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm vislielākā nozīme bija Krievijai, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī veidoja 11,6%, bet importā – 8,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. novembri

2014. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

911 939

100

-0,8

-13,4

+7,0

koks un koka izstrādājumi, kokogle

149 318

16,4

+9,0

-4,4

+4,5

elektroierīces un elektroiekārtas

100 459

11,0

-1,7

-15,2

+7,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

81 397

8,9

+21,5

-12,6

+24,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

66 645

7,3

-5,8

-17,9

+50,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

42 219

4,6

-14,3

-12,8

-3,5

graudaugu produkti

35 271

3,9

+14,0

-56,7

+32,5

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 765

3,3

+0,6

-14,6

+3,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

27 795

3,0

-18,0

-18,6

-18,0

farmācijas produkti

27 537

3,0

-15,2

+3,5

+1,4

dzelzs un tērauds

25 900

2,8

-7,3

-18,4

-20,6

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta palielināšanos 2014. gada novembrī salīdzinājumā ar 2013. gada novembri ietekmēja neapstrādātu naftas eļļu izveduma pieaugums uz Lietuvu par 17,1 milj. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 3,3 milj. eiro.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. novembri

2014. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 070 473

100

+0,05

-5,7

+2,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

176 965

16,5

+7,8

+0,9

+19,0

elektroierīces un elektroiekārtas

139 701

13,1

+25,5

+3,6

+26,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

89 433

8,4

-2,7

-2,9

-0,04

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

47 753

4,5

-38,8

-19,4

-30,6

farmācijas produkti

44 242

4,1

+2,8

+10,1

+6,1

plastmasas un to izstrādājumi

41 547

3,9

+4,8

-9,9

-2,1

koks un koka izstrādājumi, kokogle

30 605

2,9

+38,5

-7,2

+16,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

30 451

2,8

+32,3

+0,03

+30,7

Koka un koka izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2014. gada novembrī salīdzinājumā ar 2013. gada novembri visvairāk ietekmēja neapstrādātu kokmateriālu importa pieaugums par 4,3 milj. eiro.Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 17,2 milj. eiro.

 

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


1 Dati par 2014. gada februāri un augustu precizēti.