Novembrī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,1%

28.12.2013

2013. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,1%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pazeminājās par 0,7%, būvmateriālu cenas nemainījās, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 0,6%.

Salīdzinot ar pagājušā gada novembri, būvniecības izmaksas pieauga par 1,5%.Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,8%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,4%, būvmateriālu cenas – par 0,6%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja nepieciešamo resursu cenu pārmaiņas transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

 

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada decembrī tiks publicēta 2014.gada 28.janvārī.

 

Papildu informācija:

Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798