Notiks seminārs "Veselīgā mūža ilgums – aprēķināšana, problēmas, izaicinājumi"

15.10.2014

Š.g. 20. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulv. 5 320. auditorijā prezentāciju "Veselīgā mūža ilgums – aprēķināšana, problēmas, izaicinājumi" sniegs LU profesors Juris Krūmiņš.

Prezentācijas mērķis ir sniegt pārskatu par mūža ilguma aprēķinu metožu attīstību no viena statusa līdz daudzstatusu demogrāfiskajām tabulām un to lietojumu aktīvā un veselīgā mūža ilguma noteikšanā. Temata aktualitāti nosaka sabiedrības novecošanās, ar to saistītā aktīvā dzīves perioda paildzināšanās un veselības aprūpes sadārdzināšanās. Veselīgā mūža gadi ir kļuvuši par visai plaši lietotu statistisku rādītāju starptautiskos salīdzinājumos. Galvenie ar tā lietojumu saistītie jautājumi ir datu ticamības un salīdzināmības pilnveidošana un pamatotas sabiedrības veselības stratēģijas noteikšana.

Lasījumu rīko Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Latvijas Statistiķu asociācija un LU Doktorantūras skola "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās".

Seminārā aicināti piedalīties Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP  darbinieki, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, un citi interesenti.