Noskaidros Latvijas iedzīvotāju datoru un interneta lietošanas paradumus

03.03.2015

Šī gada martā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks ikgadējo iedzīvotāju apsekojumu par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās, aptaujājot 5,5 tūkst. mājsaimniecību. Šāds apsekojums Latvijā tiek veikts jau kopš 2004. gada, lai apzinātu iedzīvotāju datorprasmju attīstību un interneta pieejamību Latvijā, kā arī novērtētu to Eiropas Savienības valstu kontekstā.

Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs Ludis Neiders norāda, ka Datoru un interneta lietošanas mājsaimniecībās apsekojums ļauj izvērtēt „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanas progresu Latvijā. Viens no stratēģijas mērķiem ir īpaši ātra platjoslas interneta pieejamība visā valsts teritorijā. CSP veiktais apsekojums ļauj izdarīt secinājumus par datoru lietošanas tendencēm un atšķirīgo situāciju Latvijas reģionos platjoslas interneta pieejamībā.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pretimnākošiem, aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra atbilde. Respondentiem tiks jautāts par mājsaimniecības interneta pieejamību un esošajiem pieslēgumu veidiem, par iedzīvotāju interneta lietošanas biežumu un to aktivitātēm, par preču un pakalpojumu pirkšanu internetā, par sadarbību ar valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem internetā un par drošības apsvērumiem, veicot pirkumus internetā. Šogad respondentiem papildu tiks jautāts par iedzīvotāju e-prasmēm.

Aptaujā iekļautās personas saņems informatīvu vēstuli, kurā norādīts plānotais intervijas laiks un intervētāja kontaktinformācija. Iepriekš sazinoties ar intervētāju, respondentam ir iespēja vienoties par piemērotāku intervijas laiku un vietu. Pirms intervijas intervētājs uzrādīs CSP darbinieka apliecību. CSP garantē iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Nozīmīgākie 2014. gada iedzīvotāju datoru un interneta lietošanasapsekojuma rezultāti

2014. gadā 73% mājsaimniecību bija pieeja internetam, salīdzinājumam 2004. gadā tas bija pieejams tikai 15% mājsaimniecību.Vispieejamākais internets bija mājsaimniecībās ar bērniem.

Platjoslas interneta pieejamība mājsaimniecībās pēdējo 11 gadu laikā ir pieaugusi aptuveni 15 reizes. 2014. gadā platjoslas interneta pieslēgums ir 73% mājsaimniecību, savukārt 2004. gadā tas bija tikai 5% mājsaimniecību.

2014. gadā 7 no 10 interneta lietotājiem (70%) meklēja informāciju valsts un sabiedrisko iestāžu mājas lapās. 2008. gadā tikai aptuveni katrs ceturtais interneta lietotājs (24%) izmantoja šo informācijas avotu.

Regulāri internetu visvairāk lieto jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem (97%). Savukārt vecākās paaudzes (55 – 74 gadi) vidū internetu lieto 42%.

2014. gadā 43% iedzīvotāju iepirkās internetā, pasūtot preces vai pakalpojumus privātām vajadzībām, 2013. gadā – 42%, bet 2004. gadā tikai 3% no visiem iedzīvotājiem.

2014. gadā iedzīvotāji internetā visbiežāk iegādājas apģērbu un sporta preces (48% no pircējiem tiešsaistē), kā arī pasākumu biļetes (32%).

Kopumā visaktīvāk internetā iepērkas sievietes (44%) un 25 – 34 gadus vecas personas (salīdzinot visas vecuma grupas).

Par apsekojumu

Apsekojuma “Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās” galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās. Apsekojums notiek regulāri visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu metodoloģiju.

Plašāka informācija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībāspieejama CSP datu bāzē sadaļā Informācijas tehnoloģijas”.

Papildu informācija:
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Nataļja Kaļiņina
Tālr. 67366955