Norisinās Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat informācijas vizīte par nacionālā kopienākuma aprēķiniem

12.03.2015

2015. gada 10.-12. martā Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) norisinās ES Statistikas biroja Eurostat informācijas vizīte, kuras laikā Eurostat eksperti tiek iepazīstināti ar CSP līdz šim paveikto nacionālā kopienākuma (NKI) aprēķinu metodoloģijas pilnveidošanā valstij noteikto īpašo atrunu atcelšanas nodrošināšanai. NKI ir viens no ES pašu resursu avotiem, t.i. no NKI tiek aprēķinātas valstu iemaksas ES budžetā. Eurostat uzdevums ir uzraudzīt, lai NKI tiek novērtēts atbilstoši Eiropas kontu sistēmas metodoloģijas prasībām un lai šie dati būtu salīdzināmi starp ES valstīm.

 

Dace Tomase
Makroekonomiskās statistikas departamenta direktore
Centrālā statistikas pārvalde
(+371) 67366844