Nomaļākā vieta Latvijā – Lubānas novada Klajotņa purvā

30.12.2014

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2011. gada tautas skaitīšanas dati, piesaistot mājokļu adreses ģeogrāfiskajām koordinātēm, norāda, ka vispiemērotākā vieta neviena netraucētai Jaunā gada sagaidīšanai klusumā un mierā ir Lubānas novada Indrānu pagasta Klajotņa purvā.

Pretstatā blīvajai iedzīvotāju apdzīvotībai Rīgā Pļavnieku apkaimē, kur uz 1 kvadrātkilometru dzīvo 22 tūkst. cilvēku, šajā vietā ar ģeogrāfiskajām koordinātēm x=677800, y=309800 līdz tuvākajām mājām jāiet teju 7 km.150 km2 lielā neapdzīvotā teritorija Lubānas novada Indrānu pagastā atrodas 170 km attālumā no Rīgas.

Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums un nomaļākais punkts

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir noslēgusi kārtējo 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes posmu – mājokļu adrešu piesaisti ģeogrāfiskajām koordinātēm. Rezultātā telpiskās attīstības plānošanas speciālistiem, pētniekiem, studentiem un citiem datu lietotājiem ir iespēja iegūt telpisku informāciju par Latvijas iedzīvotājiem atbilstoši tautas skaitīšanas programmai.

Tautas skaitīšanā iegūtie dati attēloti režģa kartē ar šūnas izmēru 1x1 km2. Latvijas teritorija ir sadalīta 65,6 tūkst. šūnās, no kurām 33 tūkst. režģa šūnu ir apdzīvotas – 2011. gada tautas skaitīšanā šajā teritorijā ir saskaitīti pastāvīgie iedzīvotāji.

Tautas skaitīšanas dati un kartes statistiskās informācijas telpiskai analīzei ir publicēti CSP mājas lapas tautas skaitīšana sadaļā „Datu vizualizācija”. Šobrīd ir publicētas iedzīvotāju blīvuma un izplatītāko valodu lietojuma režģa kartes, kā arī režģa veida dati par iedzīvotāju blīvumu  telpiskai analīzei un karšu veidošanai patstāvīgi.

 

 

Papildu informācija:
Dāvis Kļaviņš
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta ĢIS speciālists
Tālr. 67366874