Nodarbinātības un bezdarba statistikā vērojamas pozitīvas tendences

21.03.2012

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē, ka 2011.gadā valstī uzlabojās nodarbinātības un bezdarba rādītāji. Nodarbinātības līmenis pēc trīs gadu ilga krituma, ir sācis palielināties, sasniedzot 55,3%, kas ir par 2,2% punktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr nodarbinātība ir tikai 2002.gada līmenī un par 7,3 procentpunktiem zemāka nekā pirmskrīzes 2008.gadā, kad tā sasniedza 62,6%.

Pozitīvas tendences ir vērojamas arī bezdarba statistikā. Bezdarba līmenis (darba meklētāju īpatsvars) ir samazinājies par 3,3 procentpunktiem, tādējādi pārtraucot trīs gadu ilgo pieaugumu.

Nodarbinātības līmenis un bezdarba līmenis1, procentos

1 Personas vecumā 15–74 gadi

CSP norāda, ka izvērsti 2011.gada nodarbinātības statistikas dati publicēti 15.maijā, kad tiks pabeigta apsekojuma datu pārrēķināšana pamatojoties uz tautas skaitīšanas datiem. Tas ir nepieciešams, jo tautas skaitīšanas rezultāti apstiprināja, ka Latvijas iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā uzrādīts Iedzīvotāju reģistra datos, kurus CSP izmanto datu aprēķiniem.

Turpmāk Nodarbinātības statistikas dati (darbaspēka apsekojuma) par 2011. un 2012.gadu tiks publicēti izmantojot tautas skaitīšanā noteikto iedzīvotāju skaitu, un, līdz iepriekšējo periodu pārrēķināšanas pabeigšanai, tie nebūs salīdzināmi ar iepriekš publicētajiem.

Darbaspēka apsekojuma rezultātu pārrēķinu par 2001. – 2010.gadu plānots pabeigt 2013.gada otrajā pusē.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886