Nodarbinātība turpina pieaugt

15.05.2013

Šogad pirmajā ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits no 15 līdz 74 gadiem, salīdzinot ar pirmo ceturksni gadu iepriekš, ir palielinājies par 0,6%. Šajā vecuma grupā ekonomiski aktīvi ir gandrīz divas trešdaļas jeb 1 030,2 tūkst. jeb  65,4% iedzīvotāju, vīriešu skaitā – 70,1%, sieviešu – 61,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Nodarbināto iedzīvotāju skaits, kā arī to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā šā gada pirmajos trīs mēnešos ir palielinājies salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni. Šā gada 1. ceturksnī valstī bija nodarbināti 898,3 tūkst. iedzīvotāju jeb 57,1% no iedzīvotāju kopskaita 15 līdz 74 gadu vecumā. Salīdzinoši pagājušā gada 1. ceturksnī šajā vecuma grupā bija nodarbināti 857,6 tūkst. iedzīvotāju jeb 54,5% no iedzīvotāju kopskaita. Nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā sieviešu bija nedaudz vairāk nekā vīriešu, attiecīgi 51,1% un 48,9%.

Tikai 4,2% no tiem dažādu iemeslu, kā atvaļinājuma, slimības, bērna kopšanas atvaļinājuma vai mācību dēļ nestrādāja. Nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 7,1 tūkst. cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti.

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Apsekojumā iegūta informācija arī par darba samaksu. Darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma minimālo darba algu vai mazāk par to, ir samazinājies, savukārt neliels pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada 1. ceturksni, ir vērojams darba samaksas grupās, kas pārsniedz Ls 300.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2012.gada 1.ceturksnis

2012.gada 4.ceturksnis

2013.gada 1.ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

37,3

32,8

29,8

 

tai skaitā:
darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk1

22,5

19,3

16,7

Ls 200,01–300,00

25,4

26,0

28,1

Ls 300,01–500,00

22,5

24,5

25,9

Ls 500,01–1000,00

7,8

9,9

8,9

Ls 1000,01 un vairāk

1,2

1,6

1,5

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,8

2,4

2,9

Netika uzrādīta

3,0

2,8

2,9

Darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem šā gada 1. ceturksnī bija 131,9 tūkst. cilvēku, kas ir par 34,8 tūkst. cilvēku mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 12,8%, un gada laikā tas ir samazinājies par 3,5 procentpunktiem (2012. gada 1. ceturksnī – 16,3%)

Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits no 15 līdz 74 gadiem šā gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu ir samazinājies par 1,1% un to skaits bija 543,9 tūkst. cilvēku.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 33,7 tūkst. jeb 6,2% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni, šo cilvēku skaits ir samazinājies par 1,7 tūkstošiem.

Apsekojot 4,1 tūkst. mājsaimniecību, tika aptaujāti 7,1 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē.

 

Papildu informācija:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886

_________________________________________

1 Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2012. un 2013.gadā minimālā alga - Ls 200.