Nefinanšu investīcijas Latvijā 2006.gada 1.ceturksnī

22.06.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada I.ceturksnī nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 311,7 milj. latu, kas ir par 16% vairāk nekā 2005.gada I.ceturksnī. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 75,6 milj. latu (24% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 8% mazāk nekā 2005.gada I.ceturksnī. Savukārt privātajā sektorā 2006.gada I.ceturksnī tika investēti 236,1 milj.latu (76% no kopapjoma), kas ir par 27% vairāk nekā 2005.gada I.ceturksnī.

42% no visām nefinanšu investīcijām jeb 130,4 milj.latu veidoja iekārtas un mašīnas, 26% jeb 80,5 milj.latu veidoja pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

Rūpniecībā ieguldīti 95,9 milj. latu jeb 31% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 33,4 milj. latu jeb 35% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 16,7 milj. (17%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 9,0 milj. latu (9%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 4,6 milj. latu (5%) – izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 3,1 milj. latu (3%) – gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas, ražošanā..

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 43,9 milj. latu jeb 14% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 20% mazāk nekā 2005.gada I.ceturksnī.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 39,3 milj. latu (13%), jeb par 46% vairāk nekā 2005.gada I.ceturksnī.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo