Nefinanšu investīcijas Latvijā 2005.gadā

23.03.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 1819,1 milj. latu, kas ir par 14% vairāk nekā 2004.gadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 595,4 milj. latu (33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 6% vairāk nekā 2004.gadâ. Savukārt privātajā sektorā 2005.gadâ tika investēti 1223,7 milj. latu (67% no kopapjoma), kas ir par 18% vairāk nekā 2004.gadā.

38% no visām nefinanšu investīcijām jeb 683,0 milj. latu veidoja iekārtas un mašīnas.

Rūpniecībā ieguldīti 601,8 milj. latu jeb 33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 90,8 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 87,7 milj.(15%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 32,7 milj. latu (5%) – metālu ražošanā, 23,1 milj. latu (4%) - pārējo nemetālisko minerālu (keramikas, cementa, betona u.c. izstrādājumi) izstrādājumu ražošanā, 18,8 milj. latu (3%) – izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 16,0 milj. latu (3%) – mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 274,6 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 9% mazāk nekā 2004.gadā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 251,7 milj. latu (14%) jeb par 11% vairāk nekā 2004.gadā.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo