23.05.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada aprīlī
29.05.2017
Virsraksts
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada aprīlī
30.05.2017
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada aprīlī
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 2016. gadā
31.05.2017
Virsraksts
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2017. gada 1. ceturksnī
Darba samaksas pārmaiņas 2017. gada 1. ceturksnī
Darba samaksas pārmaiņas 2017. gada 1. ceturksnī
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2017. gada 1. ceturksnī
01.06.2017
Virsraksts
Transporta darbība 2017. gada 1. ceturksnī
Transporta darbība 2017. gada 1. ceturksnī
05.06.2017
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2017. gada aprīlī
06.06.2017
Virsraksts
Latvijas iedzīvotāju ceļojumi 2016. gadā
08.06.2017
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada maijā
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada maijā
09.06.2017
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada aprīlī
20.06.2017
Virsraksts
Energoresursu patēriņš Latvijā 2016. gadā
21.06.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada maijā