21.02.2018
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2018. gada janvārī
22.02.2018
Virsraksts
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 4. ceturksnī
28.02.2018
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada janvārī
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2018. gada janvārī
Iekšzemes kopprodukts 2017. gadā
01.03.2018
Virsraksts
Darba samaksas pārmaiņas 2017. gadā
02.03.2018
Virsraksts
Transporta darbība 2017. gadā
05.03.2018
Virsraksts
Mājokļa uzturēšanas izdevumi 2017. gadā
06.03.2018
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2018. gada janvārī
08.03.2018
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2018. gada februārī
12.03.2018
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2018. gada janvārī
15.03.2018
Virsraksts
Mājsaimniecību ienākumu pietiekamība 2017. gadā
16.03.2018
Virsraksts
Darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2017. gadā
19.03.2018
Virsraksts
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2017. gadā