21.02.2017
Virsraksts
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 4. ceturksnī un 2016. gadā
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada janvārī
27.02.2017
Virsraksts
Darba samaksas pārmaiņas 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī
28.02.2017
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada janvārī
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2016. gada 4. ceturksnī
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada janvārī
01.03.2017
Virsraksts
Transporta darbība 2016. gadā
02.03.2017
Virsraksts
Mājokļa uzturēšanas izdevumi 2016. gadā
06.03.2017
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2017. gada janvārī
08.03.2017
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada februārī
13.03.2017
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada janvārī
15.03.2017
Virsraksts
Mājsaimniecību ienākumu pietiekamība 2016. gadā
16.03.2017
Virsraksts
Darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2016. gada 2. pusgadā
17.03.2017
Virsraksts
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gadā
21.03.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada februārī
22.03.2017
Virsraksts
Galvenie lopkopības rādītāji 2016. gadā