28.06.2017
Virsraksts
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada maijā
29.06.2017
Virsraksts
Mežsaimniecības izmaksas 2016. gadā
30.06.2017
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada maijā
04.07.2017
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2017. gada maijā
10.07.2017
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada jūnijā
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada jūnijā
11.07.2017
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada maijā
19.07.2017
Virsraksts
Mājsaimniecību patēriņa izdevumi 2016. gadā
20.07.2017
Virsraksts
Noslēgto laulību skaits, dzimušo un mirušo skaits 2017. gada 1. pusgadā
21.07.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada jūnijā