19.12.2017
Virsraksts
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi 2016. gadā
21.12.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada novembrī
28.12.2017
Virsraksts
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma galīgie rezultāti
29.12.2017
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada novembrī
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada novembrī
03.01.2018
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2017. gada novembrī
09.01.2018
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada novembrī
10.01.2018
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada decembrī