20.04.2018
Virsraksts
Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas provizoriskie rezultāti par 2017. gadu
21.04.2018
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2018. gada martā
25.04.2018
Virsraksts
Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā 2017. gadā
26.04.2018
Virsraksts
Ārvalstu ceļotāji Latvijā 2017. gadā
27.04.2018
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada martā
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2018. gada martā
02.05.2018
Virsraksts
IKP ātrais novērtējums 2018. gada 1. ceturksnī
07.05.2018
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2018. gada martā
08.05.2018
Virsraksts
2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanās gaita
10.05.2018
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2018. gada aprīlī
11.05.2018
Virsraksts
Latvijas ārējā tirdzniecība 2018. gada martā
14.05.2018
Virsraksts
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2018. gada 1. ceturksnī
17.05.2018
Virsraksts
Koģenerācijas staciju darbība 2017. gadā