25.04.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada martā
26.04.2017
Virsraksts
Ārvalstu ceļotāji Latvijā 2016. gadā
27.04.2017
Virsraksts
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma pirmie provizoriskie rezultāti
28.04.2017
Virsraksts
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada martā
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada martā
03.05.2017
Virsraksts
IKP ātrais novērtējums 2017.gada 1.ceturksnī
IKP ātrais novērtējums 2017. gada 1. ceturksnī
08.05.2017
Virsraksts
Rūpniecības produkcija 2017. gada martā
10.05.2017
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada aprīlī
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada martā
11.05.2017
Virsraksts
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada aprīlī
12.05.2017
Virsraksts
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 1.ceturksnī
15.05.2017
Virsraksts
Latvijas viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
17.05.2017
Virsraksts
Koģenerācijas staciju darbība 2016. gadā
22.05.2017
Virsraksts
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
23.05.2017
Virsraksts
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada aprīlī
24.05.2017
Virsraksts
Latvijas viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī