MK lemj piešķirt Ministru kabineta balvu CSP priekšniecei Aijai Žīgurei

10.11.2015

Ministru kabinets šā gada 10. novembrī lēma piešķirt Ministru kabineta balvu Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniecei Aijai Žīgurei par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu pieeju valsts statistikas sistēmas attīstībā.

Pateicoties Aijas Žīgures profesionalitātei, starptautiskajām aktivitātēm, orientācijai uz attīstību un teicamai pārmaiņu vadībai, CSP ir kļuvusi par uzticamu un starptautiskajiem standartiem un prasībām atbilstošu statistikas iestādi, kuras sagatavotā informācija par Latvijas sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem ir salīdzināma ar pārējo Eiropas Savienības valstu oficiālo statistisko informāciju. Viņas sniegums Starptautiskās statistikas institūta Starptautiskās oficiālās statistikas asociācijā, ANO Statistikas komisijā, UNESCO Statistikas institūta valdē sekmējis statistikas standartu un metodoloģijas vadlīniju izstrādi dažādās statistikas jomās, rekomendācijas nacionālās statistikas uzlabošanai un starptautiskās salīdzināmības veicināšanai, kā arī šo prasību ieviešanu nacionālajā likumdošanā statistikas jomā. Viņas darbs veicinājis arī Latvijas valsts un CSP kā valsts pārvaldes institūcijas atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Aijas  Žīgures profesionālo darbību valsts statistikas sistēmas attīstībā, pasniedzot augstākos valsts apbalvojumus, ir novērtējušas arī citas valsts institūcijas. 2010. gadā Valsts prezidents Aijai Žīgurei piešķīra Atzinības krustu par nopelniem valsts statistikas pārvaldes attīstībā, lielo personīgo ieguldījumu statistikas standartu un metodoloģijas izstrādāšanā, veicinot Latvijas statistikas sistēmas iekļaušanu Eiropas Savienības statistikas sistēmā. 2012. gadā viņai piešķirts Ministru prezidenta Valda Dombrovska Pateicības raksts par lielu ieguldījumu valsts statistikas iestādes attīstībā, bet 2015. gadā – Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā.

Aija Žīgure darba gaitas Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) uzsāka 1974. gadā uzreiz pēc Latvijas Universitātes absolvēšanas un ekonomista statistiķa kvalifikācijas iegūšanas. Laikā no 1974. gada Aija Žīgure ir ieņēmusi dažādus amatus, kas ir ļāvis profesionāli pārzināt statistikas ražošanas visus procesus, kā arī iegūt dziļas profesionālās zināšanas statistikas teorijā un vadībā. Kopš 1998. gada Aija Žīgure ir  CSP vadītāja.

Ministru kabineta balva ir Ministru kabineta Goda diploms, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte un naudas balva 7115 euro apmērā.

Avots: Ekonomikas ministrija