CSP vadībai pasniedza Ministru prezidenta Pateicības rakstus par ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos OECD

08.09.2016

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece Aija Žīgure, priekšnieces vietnieks Norberts Tālers un ES lietu koordinācijas daļas vadītāja Ieva Zemeskalna šodien saņēma Ministru prezidenta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).

“Statistikas jomā iestāšanās OECD ir nozīmīgs ieguvums Latvijai. Mums ir iespēja dalīties pieredzē un labākajās praksēs ar OECD dalībvalstu ekspertiem jaunu, inovatīvu statistisko metožu izstrādē un pielietošanā. Arī turpmāk viena no mūsu iestādes prioritātēm būs datu sniegšana pēc iespējas pilnīgā apjomā un detalizācijā OECD pētījumu un publikāciju vajadzībām, lai statistiskie dati sniegtu pilnīgu informāciju par Latvijas sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem, to izmaiņām un prognozēm, kas būtu noderīgi, plānojot valsts attīstību,” sacīja CSP priekšniece Aija Žīgure.

CSP ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. Tās mērķis ir nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija