Meitenes vairāk mācās vidusskolās un augstskolās, puiši – arodskolās

15.11.2016

2015./2016. mācību gadā vispārizglītojošajās skolās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs mācījās 325,6 tūkst. izglītojamo, no tiem 167,6 tūkstoši jeb 51,5 % bija meitenes, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Pamatskolas klasēs puišu un meiteņu proporcija ir aptuveni vienāda, bet vidusskolas klasēs nedaudz vairāk ir meiteņu – 53,3 %, kamēr profesionālo izglītību vairāk izvēlas puiši – 56,4 %. No 2015./2016. mācību gadā arodskolās uzņemtajām meitenēm 40,2 % izvēlējās apgūt ar pakalpojumiem saistītās profesijas, bet 56,1 % puišu – inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību.

Augstskolās un koledžās 2015./2016. mācību gadā studēja 84,3 tūkst. studentu, no tiem 49,8 tūkst. jeb 59,1 % bija jaunietes. Vairums (36,6 %) studentu apguva sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, tomēr šis īpatsvars ir krities, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kad minētās zinātnes studēja 39,1 % jauniešu.

Latvijai ir raksturīgs augsts bērnu un jauniešu izglītošanā nodarbināto sieviešu īpatsvars. 2015./2016. mācību gadā 88,3 % skolotāju vispārējās izglītības iestādēs bija sievietes. Arī profesionālās un augstākās izglītības iestādēs sieviešu pasniedzēju bija vairāk nekā vīriešu – attiecīgi 72,3 % un 55,4 %.

Skolās vērojams gados jaunu skolotāju trūkums. Tikai 7,3 % skolotāju ir vecumā līdz 30 gadiem.

CSP sagatavotais datu krājums “Sievietes un vīrieši Latvijā” sniedz aktuālo informāciju par sieviešu un vīriešu demogrāfiskajiem rādītājiem, ekonomisko aktivitāti, darba samaksu, izglītību, veselības stāvokli u.c. rādītājiem. Krājumā izmantoti gan CSP veikto apsekojumu, gan citu valsts pārvaldes iestāžu sniegtie dati. Publikācija pieejama tiešsaistē ej.uz/siev_vir_CSP

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija