Martā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,7 %

05.05.2016

2016. gada martā, salīdzinot ar 2015. gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,7 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3,7 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,1 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 4,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Lielākais apstrādes rūpniecības pieaugums bija nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē – par 27,8 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – par 18 % un koksnes un koka izstrādājumu ražošanas nozarē – par 10,7 %.

2016. gada martā, salīdzinot ar 2016. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē par – 6,5 %, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 5,7 %.

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3,7 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kāpums par 2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 11,6 %, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,9 %.

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga  par 1,8 %. Tai skaitā kāpums apstrādes rūpniecībā par 1,2 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 3,9 %. Elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija samazinājums par 4,5 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

  

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

 

2016. gada 1.ceturksnī

salīdzinot ar

2016. gada martā

salīdzinot ar

2015. g.

4. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2015. g.

1. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2016. g. februāri

(sezonāli izlīdzināts)

2015. g.    

martu (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1,8

3,7

4,3

2,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,9

-0,9

-5,7

-4,9

Apstrādes rūpniecība

1,2

2,0

2,3

3,7

Pārtikas produktu ražošana

2,3

-0,4

-1,3

-0,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,3

13,4

-1,0

6,9

Apģērbu ražošana

-1,5

-4,2

-2,1

-10,7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3,7

10,5

-0,2

10,7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1,6

5,8

12,5

18,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

13,6

9,7

7,7

27,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

6,4

3,6

-6,0

1,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-8,6

-2,1

0,5

7,4

Elektrisko iekārtu ražošana

-0,8

3,0

11,9

18,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-1,5

6,9

9,0

6,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

9,4

3,7

-2,1

3,9

Mēbeļu ražošana

-0,6

3,2

-1,0

3,0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-15,2

-25,1

2,7

-7,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4,5

11,6

6,5

0,1

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

Apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, salīdzinot  ar 2015. gada martu, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās  par 0,5 %. Vietējā tirgū apgrozījums saruka par 0,2 %, eksportā par 0,7 %, (no tā eirozonā – par 0,9 %, ārpus eirozonas – par 0,8 %).

2016. gada martā apstrādes rūpniecības apgrozījums, salīdzinot ar februāri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,6 %. Apgrozījuma kritums vietējā tirgū bija par 0,3 %, eksportā – 3,1 % (no tā eirozonā – par 1,3 %, ārpus eirozonas – par 1,7 %).

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada 1. ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 1,2 %.

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 4. ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,6 %.

 

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2016. g. 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. g. 1. ceturksni (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

  

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi:

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.RPI tiek aprēķināts, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina  faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366830