Martā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 10 %

08.05.2017

2017. gada martā, salīdzinot ar 2016. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 10 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās par 7,4 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,6 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 19,1 %.

Joprojām nozīmīgs ražošanas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā par 38,8 %, apģērbu ražošanā – par 28 %,automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā par 27,6 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 25,6 %. Ražošanas apjoma kāpumu būtiski ietekmēja apstrādes rūpniecības produkcijas pieprasījuma palielināšanās ārējos tirgos.

Savukārt ražošanas apjoms samazinājās pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – pārtikas produktu ražošanā par 0,3 % un koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 2 %. Par 6,7 % produkcijas izlaide samazinājās arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, bet par 5,1 % – papīra un papīra izstrādājumu ražošanā.

2017. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2,4 % bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 6,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,1 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

2017. gada 1. ceturksnī

salīdzinot ar

2017. gada martā

salīdzinot ar

2016. g.

4. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2016. g.

1. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2017. g. februāri (sezonāli izlīdzināts)

2016. g. martu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1,1

8,7

1,0

10,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

13,2

-6,3

5,6

Apstrādes rūpniecība

0,2

6,7

2,4

7,4

Pārtikas produktu ražošana

-1,1

-0,4

1,4

-0,3

Dzērienu ražošana

8,2

10,2

-8,2

0.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,7

1,2

-1,2

3,1

Apģērbu ražošana

9,2

12,8

5,3

28,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-1,1

2,0

-1,0

-2,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

3,9

9,1

-5,8

-0,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-0,4

5,4

5,8

6,3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,7

9,9

0,7

10,1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

3,3

30,6

3,0

38,8

Elektrisko iekārtu ražošana

-3,7

17,8

18,3

25,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

3,1

10,4

-8,7

-6,7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3,6

18,9

2,7

27,6

Mēbeļu ražošana

2,0

9,7

6,6

15,0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-10,4

8,5

8,6

18,3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

2,1

14,2

-3,1

19,1

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada martā, salīdzinot ar 2016. gada martu,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 8,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2 %, eksportā – par 16,5 % (pieaugums eirozonā – par 18,7 % un ārpus eirozonas – par 14,9 %).

2017. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,5 %, bet eksportā – 4,9 % (pieaugums eirozonā – par 10,8 % un ārpus eirozonas – par 1,9 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830