Martā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0.7%

07.05.2013

Šogad martā, salīdzinot ar februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0,7% un to būtiski ietekmēja produkcijas apjoma pieaugums elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Savukārt apstrādes rūpniecībā ražošana samazinājās par 2,2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10,6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Šogad martā, salīdzinot ar 2012. gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2,9%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,5%, apstrādes rūpniecībā – par 5,7%, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,6%. Apstrādes rūpniecības apjoma kritumu būtiski ietekmēja produkcijas ražošanas samazinājums lielākajās nozarēs – metālu ražošanā par 36,1%, metālapstrādē – par 2,6% un kokapstrādē – par 3,4%.

Šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 3,4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 0,2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 0,4%.

Šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,7% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 0,8%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 3,4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada 1.ceturksnī
salīdzinot ar

2013. gada martā
salīdzinot ar

2012.g. 4.ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2012.g.1.ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2013.g. februāri
(sezonāli izlīdzināts)

2012.g. martu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3.4

-1.0

0.7

-2.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0.4

3.4

-10.6

-8.5

Apstrādes rūpniecība

-3.6

-1.7

-2.2

-5.7

Pārtikas produktu ražošana

2.1

6.8

-0.5

4.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2.5

4.4

3.6

5.7

Apģērbu ražošana

2.7

11.6

10.5

22.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0.3

-0.3

-3.6

-3.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-9.0

-14.6

-3.1

-22.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-25.2

-21.0

-5.3

-28.7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1.2

5.3

-2.0

11.1

Metālu ražošana

-16.3

-20.4

4.5

-36.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7.2

-2.7

3.6

-2.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

4.5

5.5

-6.9

-0.4

Elektrisko iekārtu ražošana

-8.4

11.9

-6.8

1.0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

2.0

-6.0

-6.5

-10.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-39.8

-46.2

-37.9

-73.5

Mēbeļu ražošana

3.8

11.9

-7.9

8.9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-16.1

-38.0

13.6

-28.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-0.2

-0.8

8.0

5.6

2013. gada martā rūpniecības produkcijas izlaide [1] (faktiskajās cenās) bija 431 milj. latu.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

 


[1] Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.