Martā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0,6 %

07.05.2018

2018. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās – par 1,5 %, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,9 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,1 %.

Joprojām lielākais apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 31,8 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 21,2 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 20,3 %. Tāpat ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī pēc īpatsvara lielākās apstrādes rūpniecības nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana (par 0,2 %), pārtikas produktu ražošana (par 1,4 %), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (par 10,6 %) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (par 10,2 %).

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 26,1 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 18,7 %, dzērienu ražošanā – par 12,9 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 8 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 1,6 %.

2018. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,6 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,9 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,7 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2015=100)

  

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. gada 1. ceturksnī

salīdzinot ar

2018. gada martā

salīdzinot ar

2017. g.

4. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

2017. g.

1. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2018. g. februāri (sezonāli izlīdzināts)

2017. g. martu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0,9

4,5

-3,6

0,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-8,1

-2,6

-5,4

-5,9

Apstrādes rūpniecība

-0,8

4,5

-1,9

1,5

Pārtikas produktu ražošana

-1,7

1,7

1,0

1,4

Dzērienu ražošana

-11,2

-11,2

-10,0

-12,9

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3,1

-2,9

-7,8

-8,0

Apģērbu ražošana

-1,3

2,6

4,5

4,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,6

1,7

-5,3

0,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1,7

16,7

-26,8

-18,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,5

14,0

3,5

10,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-0,1

11,8

-3,9

10,6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

2,6

-0,1

8,8

-1,6

Elektrisko iekārtu ražošana

4,2

22,7

3,6

20,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-6,3

14,1

5,2

31,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3,8

29,3

-5,5

21,2

Mēbeļu ražošana

3,9

6,4

1,4

2,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-15,4

-8,1

-11,0

-26,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

3,3

5,0

-5,7

-2,1

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 8,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 12,9 %, eksportā – par 5,8 % (pieaugums eirozonā - par 11,8 % un ārpus eirozonas – par 1,3 %).

2018. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,9 %, eksportā – par 0,2 % (pieaugums eirozonā - par 8,9 %, bet kritums ārpus eirozonas – par 4,6 %).

 

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953