Martā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,7 % mazāks nekā pērn

11.05.2018

2018. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,19 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 2,7 % mazāk nekā 2017. gada martā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 6,1 % mazāka, savukārt importa vērtība – par 0,2 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Martā Latvija eksportēja preces 966,2 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,22 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada martu ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 45,8 % līdz 44,2 %.

Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 6,26 miljardus eiro – par 344,7 miljoniem eiro jeb 5,8 % vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 2,86 miljardus eiro (palielinājums par 176,6 milj. eiro jeb 6,6 %), bet importa – 3,4 miljardus eiro (pieaugums par 168,1 milj. eiro jeb 5,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2017. gada janvāri, februāri, martu un decembri precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada martā salīdzinājumā ar 2017. gada martu eksporta vērtība bija par 1,1 % mazāka, bet importa par 5,9 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 5,7 %, bet importa pieauga par 0,2 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada martu:

-       augu valsts produktu eksports mazāks par 41,0 milj. eiro jeb 60,2 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports mazāks par 19,5 milj. eiro jeb 23,6 %,
-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports mazākspar 8,2 milj. eiro jeb 4,7 %,
-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports mazāks par 7,8 milj. eiro jeb 9,5 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 14,8 milj. eiro jeb 16,8 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada martā, salīdzinot ar 2017. gada martu:

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 26,8 milj. eiro jeb 28,8 %,
-       minerālproduktu imports lielāks par 14,3 milj. eiro jeb 14,4 %,
-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 10,4 milj. eiro jeb 7,4 %,
-       augu valsts produktu imports lielāks par 7,4 milj. eiro jeb 13,5 %,
-       tekstila un tekstilizstrādājumuimportsmazāks par 6,5 milj. eiro jeb 13,6 %.

Martā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6 %), Vācija (7,6 %) un Zviedrija (7,3 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,4 % no importa kopapjoma), Vācija (11,5 %), Polija (10,2 %) un Igaunija (7,3 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā martā veidoja 9,1 %, bet importā – 9,6 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. martu

Pavisam

966,2

100

-6,1

1 220,0

100

0,2

Eiropas Savienības valstis

715,7

74,1

-8,0

930,2

76,2

-0,9

eirozonas valstis

480,6

49,7

-10,7

674,0

55,2

-2,0

NVS valstis

129,1

13,4

10,2

160,4

13,1

44,0

pārējās valstis

121,4

12,5

-9,5

129,4

10,7

-22,8

 

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2018. gada martā salīdzinājumā ar 2017. gada martu ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 8,6 milj. eiro jeb 2,4 reizes. Savukārt mēbeļu, citu interjera priekšmetu un saliekamo būvkonstrukciju eksports samazinājās, sarūkot koka mēbeļu eksportam par 4,3 milj. eiro jeb 37,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. martu

2018. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

966 236

100

-6,1

3,6

-0,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

190 717

19,7

4,1

14,5

19,6

elektroierīces un elektroiekārtas

107 325

11,1

-8,7

2,4

2,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

61 372

6,4

3,4

-15,0

-9,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

58 918

6,1

4,3

-3,6

10,4

dzelzs un tērauds

45 554

4,7

27,0

60,5

27,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 218

4,2

-1,0

1,9

-2,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

37 933

3,9

2,0

-2,6

-23,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

36 891

3,8

8,0

17,3

14,7

farmācijas produkti

35 668

3,7

-5,5

8,8

-0,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

26 767

2,8

-10,5

15,0

-6,2

 

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos 2018. gada martā salīdzinājumā ar 2017. gada martu ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa pieaugums par 18,1 milj. eiro jeb 94,3 %. Tajā pašā laikā elektroierīču un elektroiekārtu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja telefonu aparātu un citādu aparātu balss, attēlu un citu datu pārraidei un uztveršanai importa kritums par 7,4 milj. eiro jeb 15,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. martu

2018. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 220 002

100

0,2

12,0

3,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

130 403

10,7

17,3

15,3

5,8

elektroierīces un elektroiekārtas

112 729

9,2

-12,4

-4,1

-14,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

109 543

9,0

14,7

39,3

7,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

104 703

8,6

-0,9

34,2

3,5

dzelzs un tērauds

64 381

5,3

59,0

33,7

42,1

farmācijas produkti

55 205

4,5

11,6

5,2

9,4

plastmasas un to izstrādājumi

48 602

4,0

-6,2

5,4

-4,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

44 692

3,7

6,4

1,3

12,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

37 798

3,1

13,0

-1,6

-16,6

jaukti ķīmiskie produkti

34 918

2,9

9,2

3,1 reizi

2,5 reizes

 

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604