Martā pieaudzis Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums

11.05.2015

2015. gada martā salīdzinājumā ar februāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 12,2% un importa – par 14,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Martā Latvija eksportēja preces 864,7 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 057,2 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,0% (2015. gada februārī 45,4%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā martā, salīdzinot ar februāri:

  • koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 34,0 milj. eiro jeb 25,2%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu eksports pieauga par 15,9 milj. eiro jeb 59,1%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 15,2 milj. eiro jeb 29,8%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 13,6 milj. eiro jeb 22,7%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports samazinājās par 32,4 milj. eiro jeb 18,9%.

Svarīgākās izmaiņas importā martā, salīdzinot ar februāri:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 31,5 milj. eiro jeb 31,3%,
  • minerālproduktu imports pieauga par 20,9 milj. eiro jeb 20,7%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports palielinājās par 18,3 milj. eiro jeb 26,0%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 15,6 milj. eiro jeb 39,2%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports saruka par 10,3 milj. eiro jeb 11,3%.

Martā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7%), Polija (7,4%) un Vācija (6,5%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,7% no importa kopapjoma), Polija (11,6%), Vācija (11,5%) un Igaunija (8,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada martā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. gada februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. gada februāri

Pavisam

864,7

100

+12,2

1 057,2

100

+14,2

Eiropas Savienības valstis

668,0

77,3

+18,0

858,6

81,2

+21,8

   Eirozonas valstis

427,9

49,5

+14,2

617,5

58,4

+23,3

NVS valstis

87,4

10,1

-11,5

109,5

10,4

-13,4

Pārējās valstis

109,3

12,6

+3,5

89,1

8,4

-5,6

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā martā veidoja 6,6%, bet importā – 7,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. gada martu

2015. gada februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

864 737

100

-0,3

+12,2

+1,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

168 846

19,5

+12,2

+25,2

+19,2

elektroierīces un elektroiekārtas

94 704

11,0

-0,5

-25,1

-10,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

61 741

7,1

-6,3

+5,7

-7,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

44 500

5,1

+10,4

-1,3

-2,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

41 624

4,8

-4,1

+39,3

+8,8

farmācijas produkti

29 503

3,4

-1,9

+10,2

+13,7

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

28 748

3,3

+10,6

+14,3

+1,4

dzelzs un tērauds

26 442

3,1

-13,5

+46,2

-14,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

22 711

2,6

-24,4

-1,9

-46,6

plastmasas un to izstrādājumi

22 459

2,6

+20,4

+21,7

+11,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti, saliekamās būvkonstrukcijas

20 901

2,4

+2,4

-15,4

-4,4

Plastmasu un to izstrādājumu eksporta palielināšanos 2015. gada martā salīdzinājumā ar 2014. gada martu ietekmēja plastmasas plātņu, lokšņu, foliju un tamlīdzīgu plastmasas izstrādājumu eksporta pieaugums par 2,1 milj. eiro jeb 52,6%. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 5,2 milj. eiro jeb 24,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. gada martu

2015. gada februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 057 190

100

-3,7

+14,2

+0,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

117 743

11,1

-16,6

+22,8

-16,7

elektroierīces un elektroiekārtas

110 629

10,5

+1,1

-3,4

-11,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

94 985

9,0

-1,4

+21,8

+2,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

83 312

7,9

+7,6

+32,0

+16,8

farmācijas produkti

51 103

4,8

+5,6

+24,2

+24,5

plastmasas un to izstrādājumi

45 877

4,3

-3,1

+20,5

+6,0

dzelzs un tērauds

31 366

3,0

-24,4

-39,2

-18,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

30 877

2,9

+20,0

+8,3

+8,8

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2015. gada martā salīdzinājumā ar 2014. gada martu ietekmēja apaļkoku importa pieaugums par 2,6 milj. eiro jeb 45,8%. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa kritums par 12,6 milj. eiro jeb 45,6%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes sadaļā "Ārējā tirdzniecība".

 

Dati par 2014. gada septembri, oktobri un decembri precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604