Martā eksporta vērtība palielinājās par 7,1 %

11.05.2016

2016. gada martā salīdzinājumā ar februāri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 9,6 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 7,1 % un importa vērtība – par 11,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Martā Latvija eksportēja preces 833,8 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 025,8 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,8 % (2016. gada februārī – 45,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2015. gada janvāri, februāri, martu un decembri precizēti

Svarīgākās eksporta izmaiņas martā, salīdzinot ar februāri:

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 22,1 milj. eiro jeb 38,1 %,

-       minerālproduktu eksports pieauga par 8,9 milj. eiro jeb 25,2 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 6,8 milj. eiro jeb 11,7 %,

-       akmens, ģipša, cementa, stikla un keramikas izstrādājumu eksports pieauga par 6,4 milj. eiro jeb 32,6 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 2,2 milj. eiro jeb 1,7 %.

Svarīgākās importa izmaiņas martā, salīdzinot ar februāri:

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 21,9 milj. eiro jeb 18,7 %,

-       minerālproduktu imports pieauga par 17,9 milj. eiro jeb 25,2 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 10,5 milj. eiro jeb 5,5 %,

-       augu valsts produktu imports pieauga par 10,4 milj. eiro jeb 22,9 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 10,4 milj. eiro jeb 13,4 %,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 1,7 milj. eiro jeb 3,8 %.

 

Martā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (16,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6 %), Vācija (6,8 %) un Polija (6,3 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,3 % no importa kopapjoma), Polija (11,4 %), Vācija (10,0 %) un Igaunija (8,4 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada martā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas %pret 2016. g. februāri

Pavisam

833,8

100

7,1

1 025,8

100

11,7

Eiropas Savienības valstis

611,3

73,3

6,8

806,4

78,6

11,2

   Eirozonas valstis

400,6

48,0

3,0

569,4

55,5

8,8

NVS valstis

87,3

10,5

19,2

112,4

11,0

6,9

Pārējās valstis

135,2

16,2

1,9

107,0

10,4

22,2

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā martā veidoja 6,3 %, bet importā – 8,1 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. martu

2016. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

833 835

100

-4,9

7,1

-2,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

164 001

19,7

1,4

0,5

11,3

elektroierīces un elektroiekārtas

72 182

8,7

-35,9

-9,8

-29,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

54 112

6,5

10,2

11,6

5,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 576

4,9

-29,4

26,9

-21,9

farmācijas produkti

39 458

4,7

28,6

26,7

40,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

33 419

4,0

-20,8

11,5

-16,9

dzelzs un tērauds

31 371

3,8

24,6

5,3

3,5

graudaugu produkti

30 783

3,7

65,0

1,5

-13,8

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

28 140

3,4

4,6

3,7

1,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

25 702

3,1

14,6

13,8

-20,8

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2016. gada martā salīdzinājumā ar 2015. gada martu ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 10,1 milj. eiro jeb 57,4 %. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 36,0 milj. eiro jeb 80,1 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. martu

2016. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 025 829

100

-7,4

11,7

-0,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

103 673

10,1

2,9

15,9

1,8

elektroierīces un elektroiekārtas

96 106

9,4

-25,2

-3,7

-21,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

85 841

8,4

-30,9

28,4

-26,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

76 071

7,4

-7,5

4,6

-4,2

farmācijas produkti

51 388

5,0

2,2

-10,2

14,5

plastmasas un to izstrādājumi

40 793

4,0

-10,4

13,0

-2,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

40 475

3,9

20,0

21,6

32,1

jaukti ķīmiskie produkti

32 143

3,1

25,1

2,6 reizes

2,4 reizes

dzelzs un tērauds

27 849

2,7

-12,0

31,9

-17,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

26 342

2,6

2,3

2,2

-7,6

Koka, tā izstrādājumu un kokogles importa palielināšanos 2016. gada martā salīdzinājumā ar 2015. gada martu ietekmēja zāģmateriālu importa pieaugums par 2,2 milj. eiro jeb 26,9 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 30,8 milj. eiro jeb 47,9 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604