Martā būvniecības izmaksas pieauga par 1,3%

29.04.2014

2014.gada martā, salīdzinot ar februāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 1,3%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 1,7%, būvmateriālu cenas – par 1,1% un strādnieku darba samaksa – par 0,9%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, būvniecības izmaksas palielinājās par 1,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,0% un  būvmateriālu cenas – par 0,8%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,5%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,2%, būvmateriālu cenas – par 0,4%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai kritās par 0,4%.

2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām šajā aprīlī tiks publicēta 29.maijā.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa

Jeļena Kovaļova, tālrunis 67366884