Mājsaimniecību patēriņa izdevumi gada laikā auguši par 5,7%; nozīmīgākās pozīcijas: pārtika, mājoklis un transports

17.07.2013

Pēdējos divos gados vērojama mērena mājsaimniecību patēriņa pieauguma tendence, tomēr patēriņa izdevumi 2012. gadā joprojām bija zemāki nekā 2008. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktā mājsaimniecību budžetu apsekojuma datu analīze.

Saskaņā ar apsekojuma datiem mājsaimniecību patēriņa izdevumi 2012. gadā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī bija 198 lati, kas ir par 11 latiem vairāk nekā 2011. gadā.

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu izmaiņas
(procentos pret iepriekšējo gadu)

Patēriņa izdevumu palielinājums 2012. gadā pret 2011. gadu faktiskajās cenās bija 5,7%. Tajā pašā laikā patēriņa cenas palielinājās par 2,3%, kā rezultātā patēriņa izdevumi salīdzināmajās cenās pieauga par 3,3%.

Lielāki patēriņa izdevumi bija pilsētās dzīvojošām mājsaimniecībām, kurās tie sasniedza 215 latus vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi 2011. un 2012.gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

 

Visas mājsaimniecības

Pilsētas

Lauki

2011. gadā

188

204

152

2012. gadā

198

215

163

Vislielākais patēriņa izdevumu pieaugums 2012. gadā bija uzņēmēju un pašnodarbināto mājsaimniecībās – par 22%, savukārt vismazākais tas bija pensionāru mājsaimniecībās – par 1,6%.

Patēriņa izdevumi mājsaimniecību sociālekonomiskajās grupās 2011. un 2012.gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

Mājsaimniecību budžetu apsekojuma dati liecina – jo vairāk bērnu ir mājsaimniecībā, jo mazāk tā var atļauties tērēt uz katru personu. Visgrūtāk klājās mājsaimniecībām ar trīs un vairāk bērniem, kurās patēriņa izdevumi bija 113 latu vidēji uz mājsaimniecības locekli mēnesī un veidoja vien 57% no vidējā patēriņa izdevumu līmeņa valstī.

Patēriņa izdevumi atkarībā no bērnu skaita mājsaimniecībā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

Vislielākie patēriņa izdevumi 2012.gadā bija Rīgas un Pierīgas mājsaimniecībās, attiecīgi 240 un 203 lati uz mājsaimniecības locekli mēnesī. Pārējos reģionos patēriņa izdevumi nesasniedza vidējo rādītāju valstī. Savukārt viszemākie patēriņa izdevumi bija Latgales reģionā – 166 lati vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Neraugoties uz patēriņa izdevumu pieaugumu, to struktūra būtiski nav mainījusies, un arī 2012. gadā galvenās patēriņa izdevumu prioritātes palika nemainīgas – pārtika, mājoklis un transports.

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī)

Visas mājsaimniecības

2012.g.,

Ls

2012.g.,

%

2012.g. pret 2011.g.,

%

Patēriņa izdevumi kopā

198.16

100

105.7

Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni

55.50

28.0

102.8

Alkoholiskie dzērieni, tabaka

6.51

3.3

100.7

Apģērbi un apavi

10.18

5.1

99.0

Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais

33.30

16.8

106.7

Mājokļa iekārta, mājturības piederumi un mājas uzkopšana

8.14

4.1

105.9

Veselība

11.77

5.9

103.3

Transports

27.94

14.1

120.5

Sakari

9.26

4.7

101.0

Atpūta un kultūra

13.21

6.7

104.8

Izglītība

3.24

1.6

112.6

Restorāni, kafejnīcas un viesnīcas

8.94

4.5

109.4

Dažādas preces un pakalpojumi

10.15

5.1

96.9

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi transportam pieauga visstraujāk – par 20,5%, kas palielinājušies galvenokārt uz personiskā transporta izmantošanas rēķina. Mājsaimniecības atsākušas iegādāties personiskos transporta līdzekļus, kā arī nav taupījušas līdzekļus to ekspluatācijai.

Mājsaimniecībās 2012. gadā bija salīdzinoši augsts mājokļa komunālo maksājumu slogs. Izdevumi šiem mērķiem pieauga par 6,7%. Mājokļa izdevumu pieaugums galvenokārt saistāms ar cenu kāpumu siltumenerģijai, gāzei, kā arī mājokļa īres maksai. Turklāt, kā liecina Eiropas Savienības ienākumu un dzīves apstākļu 2012. gada apsekojuma dati, 44% mājsaimniecību šādi maksājumi bija ļoti apgrūtinoši.

Visvairāk mājsaimniecības joprojām tērē uzturam un šie izdevumi veido vidēji 28% no visiem patēriņa izdevumiem (2011. gadā 29%). Šo izdevumu īpatsvars patēriņa izdevumos ir nedaudz samazinājies. Mājsaimniecību izdevumi pārtikai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies visai nenozīmīgi no 54 līdz 55 latiem vidēji uz mājsaimniecības locekli mēnesī.

Kopumā vidēji visās mājsaimniecībās tādi primārie izdevumi kā pārtika, mājoklis, transports, apģērba un apavu iegāde un veselība veidoja vairāk nekā divas trešdaļas (70%) no kopējiem patēriņa izdevumiem. Respektīvi, lielākā daļa izdevumu joprojām tiek novirzīti ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

2012. gada mājsaimniecību budžetu apsekojumā piedalījās 3791 mājsaimniecība visā Latvijā.

Plašāka informācija par 2012. gada mājsaimniecību budžetu apsekojuma rezultātiem būs pieejama CSP datubāzēs no 28.08.2013.

 

Papildu informācija:
Dzīves līmeņa statistikas daļa
Lidija Spārīte
Tālr. 67366998