Mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai vidēji tērē 138 eiro mēnesī

04.03.2015

2014. gadā mājsaimniecību mājokļa uzturēšanas izdevumi1 nedaudz palielinājušies, sasniedzot 138 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma rezultāti. Lai gan, salīdzinot ar 2013. gadu, mājokļa izdevumi ir auguši par 3%, mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu kāpums bija straujāks (pieaugums par 10,6% uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2013. gadā).

Kopējie mājokļa uzturēšanas izdevumi vidēji mēnesī un to īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajā naudas ienākumā 2005. – 2014. gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā tikai 14,5% aptaujāto mājsaimniecību mājokļa uzturēšanas izdevumi nav bijuši apgrūtinoši. Savukārt 40% mājsaimniecību ir ļoti apgrūtinoši segt mājokļa izdevumus un 45,5% – nedaudz apgrūtinoši.

Tomēr pēdējo gadu laikā mājsaimniecības aizvien mazāk izjūt mājokļa izdevumu slogu. Kopš 2013. gada par 7,6 procentpunktiem ir krities to mājsaimniecību īpatsvars, kurām ir ļoti apgrūtinoši apmaksāt mājokļa izdevumus. Arvien vairāk mājsaimniecībās norāda, ka mājokļa izdevumi tām ir nedaudz apgrūtinoši (no 40% 2013. gadā līdz 45,5% 2014. gadā) vai nemaz nav apgrūtinoši (no 12,4% 2013. gadā līdz 14,5% 2014. gadā).

Atbilžu sadalījums uz jautājumu "Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" 2005. – 2014. gadā (procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā mājokļa izdevumu segšana bija ļoti apgrūtinoša ievērojamai daļai vientuļo vecāku ģimeņu (55,1%) un mājsaimniecībām, kurās pāris audzina trīs un vairāk bērnu (46,1%).

56,3% mājsaimniecību, kurās dzīvo vecākā gadagājuma iedzīvotāji (65 gadi un vecāki), mājokļa izdevumi bijuši ļoti apgrūtinoši. Turklāt mājokļa izdevumu segšanai tās tērēja vairāk nekā trešo daļu (33,4%) no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem, kas procentuāli ir divreiz vairāk, nekā vidēji valstī (16,4%).Tajā pašā laikā 9,9% mājsaimniecību, kur persona vecumā no 65 gadiem dzīvo viena pati, bija parādi par komunālajiem pakalpojumiem (11,7% – 2013. gadā).

Mājokļa izdevumu slogs dažāda tipa mājsaimniecībās 2014. gadā

(procentos)

Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?

Mājsaimniecība vismaz reizi bijusi parādā par komunāliem maksājumiem

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

 

Nedaudz samazinājies mājsaimniecību īpatsvars, kurām naudas trūkuma dēļ bija parādi par komunālajiem pakalpojumiem2 (no 19,4% 2013. gadā līdz 18,2% 2014. gadā).

Vislielākais īpatsvars komunālo pakalpojumu parādnieku bija mājsaimniecībās, kurās pāris audzina trīs vai vairāk bērnu (35,9%), un mājsaimniecībās, kur dzīvo viens pieaugušais ar bērniem (35,7%).

Dati par mājokļa uzturēšanas izdevumiem iegūti 2014. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojumā. Tajā aptaujāti 6,1 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 12 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem. 2015. gada dati tiks apkopoti šogad no marta līdz jūnija beigām.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā mājokļa uzturēšanas izdevumos iekļauts:

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

2 Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību, apkuri un atkritumu savākšanu. Netiek iekļauti tie izdevumi, ko mājsaimniecība sedz, lai nodrošinātu sev papildus ērtības (piemēram, abonementa maksu par televīziju, internetu, telefonu, signalizāciju u.c.).

Dati par mājsaimniecību mājokļu uzturēšanas izdevumiem pieejami CSP datu bāzē sadaļā "Mājokļa apstākļi".

Papildu informācija:
Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Liene Āboliņa
Tālr. 67366727