Maijā uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance

10.07.2013

2013. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 4,5%, bet importa – par 9,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Maijā ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 46,3% (š.g. aprīlī 44,9%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

Imports no Krievijas maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinājās vairāk nekā divas reizes jeb par 42,7 milj. latu, un tās īpatsvars Latvijas importā vairs bija tikai 5,2% (aprīlī 10,6%). Vislielākais kritums bija dzelzs un tērauda importam – par 5,2 milj. latu jeb 58,8%. Sezonālo apstākļu dēļ minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu imports samazinājās par 33,7 milj. latu jeb 66,1% (tai skaitā dabas gāzei par 31,9 milj. latu jeb 73,5%).

Svarīgākās izmaiņas eksportā maijā, salīdzinot ar š.g. aprīli:

  • satiksmes līdzekļu eksports palielinājās par 4,5 milj. latu jeb 20,8%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu eksports pieauga par 1,9 milj. latu jeb 7,5%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 13,5 milj. latu jeb 18,4%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 6,3 milj. latu jeb 6,4%.

Svarīgākās izmaiņas importā maijā, salīdzinot ar š.g. aprīli:

  • akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu imports pieauga par 0,3 milj. latu jeb 2,7%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 26,2 milj. latu jeb 20,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 12,7 milj. latu jeb 16,8%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 12,3 milj. latu jeb 8,9%.

Maijā nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 72,2% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 16,4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,9%), Krievija (11,9%), Vācija (8,0%) un Zviedrija (6,0%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 81,8% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 9,1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20,1% no importa kopapjoma), Vācija (10,4%), Polija (10,0%), Igaunija (9,6%) un Krievija (5,2%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. maiju

2013. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

568 614

100

+0.1

-4.5

-4.7

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

103 969

18.3

+11.3

-2.3

+17.6

 

elektroierīces un elektroiekārtas

62 199

10.9

+44.3

-2.5

+13.2

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 920

7.2

-25.8

-6.4

-12.2

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

30 675

5.4

-2.9

-13.3

-5.2

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

26 670

4.7

+22.1

-0.9

-3.5

 

dzelzs un tērauds

25 615

4.5

-53.8

-39.3

-45.3

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

19 273

3.4

-6.7

+5.3

+5.0

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

18 611

3.3

-31.2

+1.0

-26.2

 

farmācijas produkti

15 653

2.8

+7.0

+1.0

-3.3

Gan eksportā, gan importā elektroierīču un elektroiekārtu straujo palielināšanos 2013. gada maijā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju visvairāk ietekmēja tirdzniecība ar mobilajiem telefoniem. To eksporta pieaugums bija 9,8 milj. latu jeb 2,8 reizes un importa – 9,4 milj. latu jeb 2,3 reizes.

Savukārt dzelzs un tērauda eksports un imports būtiski samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģētā tērauda stieņu eksportam par 22,5 milj. latu jeb par 82,3% un dzelzs atkritumu un lūžņu importam par 16,7 milj. latu jeb par 82,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. maiju

2013. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

659 188

100

-9.0

-9.8

-11.1

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

97 547

14.8

-9.8

-21.6

-23.1

 

elektroierīces un elektroiekārtas

66 856

10.1

+17.2

-10.5

+1.5

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

59 447

9.0

-14.1

-7.1

-15.9

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

35 208

5.3

-32.7

-15.3

-30.5

 

plastmasas un to izstrādājumi

32 437

4.9

+8.0

+6.4

+15.8

 

farmācijas produkti

23 596

3.6

-0.2

-5.7

-7.8

 

dzelzs un tērauds

21 784

3.3

-53.8

-23.3

-43.1

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604

 


1 Dati precizēti par 2013.gada februāri.