Maijā samazinās Krievijas īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā

10.07.2014

2014. gada maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 3,6% un importa – par 5,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Maijā Latvija eksportējusi preces 809,4 milj. eiro apmērā, bet importējusi – par 988,4 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,0% (2014. gada aprīlī 44,7%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro[1]

Maijā salīdzinājumā ar aprīli eksports uz Krieviju samazinājās par 14,0 milj. eiro jeb 16,5%. Vislielākais kritums bija pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 3,3 milj. eiro jeb 13,1%, augu valsts produktiem – par 2,7 milj. eiro jeb 61,4%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 2,4 milj. eiro jeb 26,6%. Savukārt imports samazinājās par 20,5 milj. eiro jeb 23,7%, tai skaitā satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 9,2 milj. eiro jeb 93,0% un minerālproduktiem – par 5,2 milj. eiro jeb 14,6%.

Rezultātā Krievijas īpatsvars Latvijas eksportā maijā samazinājās līdz 8,7% (aprīlī 10,1%), bet importā – līdz 6,7% (aprīlī 8,3%).

Svarīgākās izmaiņas eksportā maijā, salīdzinot ar aprīli:

-       augu valsts produktu eksports samazinājās par 21,7 milj. eiro jeb 56,3%,

-       minerālproduktu eksports saruka par 9,4 milj. eiro jeb 12,5%,

-       mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 8,5 milj. eiro jeb 6,3%,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 6,3 milj. eiro jeb 9,0%,

-       parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksports pieauga par 15,0 milj. eiro jeb 17,1%.

Svarīgākās izmaiņas importā maijā, salīdzinot ar aprīli:

-       mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 15,2 milj. eiro jeb 7,8%,

-       minerālproduktu imports saruka par 9,2 milj. eiro jeb 6,1%,

-       plastmasas un to izstrādājumu imports samazinājās par 7,3 milj. eiro jeb 11,9%,

-       augu valsts produktu imports samazinājās par 6,7 milj. eiro jeb 14,9%,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports pieauga par 3,7 milj. eiro jeb 5,5%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. aprīli

milj. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret 2014. g. aprīli

Pavisam

809.4

100

-3.6

988.4

100

-5.0

Eiropas Savienības valstis

595.2

73.5

-2.9

805.4

81.5

-2.3

   Eiro zonas valstis

256.5

31.7

-3.6

406.9

41.2

-0.4

NVS valstis

108.8

13.4

-9.3

110.1

11.1

-15.4

Pārējās valstis

105.5

13.0

-0.9

72.9

7.4

-15.3

Maijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,3%), Vācija (7,2%) un Polija (6,8%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,1% no importa kopapjoma), Vācija (11,3%), Polija (11,2%) un Igaunija (8,1%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. maiju

2014. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

809 442

100

+0.7

-3.6

-3.8

koks un koka izstrādājumi, kokogle

153 224

18.9

+6.3

+0.9

+10.3

elektroierīces un elektroiekārtas

86 930

10.7

-3.4

-5.8

-0.4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

60 010

7.4

-9.9

-14.6

-12.4

dzelzs un tērauds

52 046

6.4

+48.1

+37.2

+64.8

mehānismi un mehāniskās ierīces

39 820

4.9

-8.3

-7.3

-9.5

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

31 519

3.9

+23.0

+12.3

+15.9

farmācijas produkti

30 652

3.8

+35.1

+33.5

+19.3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 855

3.7

-0.5

+6.7

+0.6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

27 118

3.4

-26.7

-17.7

-35.4

plastmasas un to izstrādājumi

21 795

2.7

+3.5

+5.0

+12.6

Dzelzs un tērauda eksporta palielināšanos 2014. gada maijā salīdzinājumā ar 2013. gada maiju visvairāk ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 17,0 milj. eiro jeb 2,5 reizes. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports strauji samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 8,6 milj. eiro jeb 31,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. maiju

2014. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

988 438

100

-1.5

-5.0

-5.6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

136 041

13.8

-8.3

-6.2

-16.0

elektroierīces un elektroiekārtas

101 753

10.3

+5.4

-6.2

-1.8

mehānismi un mehāniskās ierīces

78 690

8.0

-19.5

-9.7

-14.6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

60 833

6.2

-16.2

+15.2

-12.2

farmācijas produkti

53 789

5.4

+38.8

+26.1

+30.9

plastmasas un to izstrādājumi

41 750

4.2

-11.9

-5.1

-0.2

dzelzs un tērauds

34 617

3.5

+11.0

-8.7

-6.4

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2014. gada maijā salīdzinājumā ar 2013. gada maiju visvairāk ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 7,8 milj. eiro jeb 25,7%. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu ietekmēja ekskavatoru un līdzīgu mehānismu importa kritums par 3,7 milj. eiro jeb 82,6%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati  .  

[1]Dati par 2013.gadu un 2014.gada februāri precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604