Maijā samazinājusies preču eksporta un importa vērtība

10.07.2015

2015. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 11,7% un importa – par 7,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 797,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 985,8 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,7% (2015. gada aprīlī – 46,0%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Svarīgākās izmaiņas eksportā maijā, salīdzinot ar aprīli:

 • koka un koka izstrādājumu eksports samazinājās par 27,4 milj. eiro jeb 16,6%,
 • tekstila un tekstilizstrādājumu eksports saruka par 20,0 milj. eiro jeb 44,4%,
 • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 15,9 milj. eiro jeb 22,6%,
 • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports saruka par 9,8 milj. eiro jeb 5,9%,
 • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports samazinājās par 8,4 milj. eiro jeb 21,7%,
 • parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 2,9 milj. eiro jeb 3,4%.

Svarīgākās izmaiņas importā maijā, salīdzinot ar aprīli:

 • tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 20,2 milj. eiro jeb 36,7%,
 • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 14,2 milj. eiro jeb 11,5%,
 • minerālproduktu imports samazinājās par 10,3 milj. eiro jeb 8,3%,
 • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu imports saruka par 9,6 milj. eiro jeb 4,1%,
 • augu valsts produktu imports samazinājās par 8,7 milj. eiro jeb 17,1%,
 • pārtikas rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 2,5 milj. eiro jeb 3,4%.

Maijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (20,1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,4%), Vācija (6,0%) un Apvienotā Karaliste (5,9%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,3% no importa kopapjoma), Polija (11,5%), Vācija (10,6%) un Igaunija (7,6%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. aprīli

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. aprīli

Pavisam

797,6

100

-11,7

985,8

100

-7,2

Eiropas Savienības valstis

583,5

73,2

-11,4

792,6

80,4

-5,7

   Eirozonas valstis

394,3

49,4

-11,4

575,9

58,4

-6,7

NVS valstis

92,1

11,6

-13,5

105,9

10,7

-14,5

Pārējās valstis

122,0

15,2

-12,0

87,3

8,9

-10,8

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 8,4%, bet importā – 6,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. maiju

2015. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

797 634

100

-2,8

-11,7

-7,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

137 908

17,3

-10,5

-16,6

-4,7

elektroierīces un elektroiekārtas

104 222

13,1

+12,5

-11,4

-2,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

54 652

6,9

-7,2

-7,7

-16,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

51 403

6,4

+30,2

+7,7

+10,2

dzelzs un tērauds

46 658

5,8

+11,8

+25,3

+53,5

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 438

3,7

-8,0

-3,2

+3,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

27 533

3,5

-33,3

-20,8

-28,3

farmācijas produkti

23 490

2,9

-25,2

-14,0

-10,7

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

22 082

2,8

+8,3

-0,6

+0,8

plastmasas un to izstrādājumi

21 376

2,7

+5,5

-3,0

+2,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

21 038

2,6

-20,4

-10,5

-48,8

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta palielināšanos 2015. gada maijā salīdzinājumā ar 2014. gada maiju ietekmēja gumijas un plastmasas apstrādes un to izstrādājumu ražošanas iekārtu eksporta pieaugums no 151,8 tūkst. eiro līdz 7,0 milj. eiro jeb 46 reizes (galvenokārt eksports uz Krieviju). Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 9,8 milj. eiro jeb 61,0%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. maiju

2015. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

985 816

100

-0,9

-7,2

-6,1

elektroierīces un elektroiekārtas

130 529

13,2

+26,8

-6,7

+1,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

108 311

11,0

-17,9

-9,4

-21,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

92 456

9,4

+16,1

-0,3

+0,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

60 667

6,2

-11,3

+2,2

-15,2

farmācijas produkti

48 417

4,9

+2,0

+4,0

+16,1

plastmasas un to izstrādājumi

45 089

4,6

+4,6

-2,2

+4,0

dzelzs un tērauds

40 250

4,1

+11,5

-7,3

+6,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

31 228

3,2

+2,2

-3,2

+8,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

27 270

2,8

+40,4

+21,5

-1,8

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2015. gada maijā salīdzinājumā ar 2014. gada maiju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 6,6 milj. eiro jeb 2,3 reizes (imports no Apvienotās Karalistes pieauga par 3,7 milj. eiro, no Īrijas – par 2,6 milj. eiro). Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 11,1 milj. eiro jeb 15,3%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

1Dati par 2014. gada februāri, martu, aprīli un decembri, kā arī 2015. gada februāri precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604