Maijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 9,9 %

04.07.2017

2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 9,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 9,4 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 21,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,8 %.

Rūpniecības produkcijas apjoms, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, pieauga vairumā apstrādes rūpniecības nozaru, tai skaitā pēc īpatsvara lielākajās: koksnes un koka  izstrādājumu ražošanā (par 6,8 %), pārtikas produktu ražošanā (par 7,5 %) un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 1,5 %). Lielākais izlaides kāpums bija augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: elektrisko iekārtu ražošanā - par 51,1%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 26,5 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 24,9 %, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

2017. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,7 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3,1 %, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,6 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,2 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

2017. gada janvāris–maijs,

salīdzinot ar

2016. gada  janvāri–maiju

 (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada maijs,

salīdzinot ar

2017. g. aprīli (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. maiju (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

9,1

1,7

9,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

17,1

-0,2

21,3

Apstrādes rūpniecība

7,2

3,1

9,4

Pārtikas produktu ražošana

2,7

1,9

7,5

Dzērienu ražošana

13,6

-6,4

10,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

1,6

7,5

7,4

Apģērbu ražošana

11,4

1,2

14,4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,2

5,3

6,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

12,4

-1,5

6,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7,7

2,8

11,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

6,3

2,9

1,5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

29,4

-4,7

24,9

Elektrisko iekārtu ražošana

28,7

7,8

51,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

10,8

12,3

26,5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

13,6

10,3

18,3

Mēbeļu ražošana

8,4

2,1

7,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-1,0

-3,0

-16,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

14,4

-2,6

9,8

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 9,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 6,2 %, eksportā – par 12,6 % (no tā eirozonā – par 15,2 %, ārpus eirozonas – par 10,7 %).

2017. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,2 % un eksportā  par 4,5 % (no tā eirozonā – par 4,4 %, ārpus eirozonas – par 4,9 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953