Maijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 5,1 %

04.07.2016

2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 5,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā pieaugums par 5,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4,8 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 2,9 %.

Apstrādes rūpniecības pieaugums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 24,8 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas – par 19,6 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 17,1 % un koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 6,0 %. Savukārt ražošanas apjoms saruka elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 12,2 %, apģērbu ražošanas nozarē – par 9,2 % un pārtikas produktu ražošanas nozarē – par 1,5%.

2016. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,4 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kāpums par 2,9 %, un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,8 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 1,8 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris – maijs,

salīdzinot ar

2015. gada

janvāri – maiju

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada maijā,

salīdzinot ar

2016. g. aprīli

(sezonāli izlīdzināts)

2015. g.    

maiju (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3,1

2,4

5,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,2

-1,8

-2,9

Apstrādes rūpniecība

2,2

2,9

5,3

Pārtikas produktu ražošana

-1,8

2,4

-1,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

10,8

4,8

9,2

Apģērbu ražošana

-4,1

-6,3

-9,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

8,9

-1,6

6,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3,2

17,2

6,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7,1

-1,3

2,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7,6

6,3

19,6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

8,5

-6,0

24,8

Elektrisko iekārtu ražošana

-4,4

-3,5

-12,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6,7

-5,0

5,5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,8

-4,2

2,0

Mēbeļu ražošana

2,1

-0,2

1,6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-15,6

13,5

17,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

8,8

2,8

4,8

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,2 %, tai skaitā vietējā tirgū par 1,0 % un eksportā par 1,4 % (no tā eirozonā – kāpums par 9,9 %, bet ārpus eirozonas – kritums par 4,7 %).

2016. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,0 %, tai skaitā vietējā tirgū – 0,7 % un eksportā – par 1,4 % (no tā kāpums ārpus eirozonas – par 2,3%, bet eirozonā – kritums par 0,1 %).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu, RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666|
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830