Maijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,2%

04.07.2013

Šī gada maijā, salīdzinot ar aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2,2% liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,3%, apstrādes rūpniecībā – par 1,4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1,8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Lielākais apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugums, salīdzinot ar aprīli, bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 36,9%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 11,9%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – par 10,8%. Produkcijas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bija arī pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: metālapstrādē – par 2,5%, pārtikas produktu ražošanā – par 2,3% un kokapstrādē – par 0,9%.

Šogad maijā, salīdzinot ar 2012. gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0,6%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,9%, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā – par 0,2%. Vislielākais  ražošanas apjoma samazinājums no apstrādes rūpniecības nozarēm bija metālu ražošanā - par 68,2%. Iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) produkcijas ražošanas apjoms samazinājās par 16,1%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 5,1%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada janvāris – maijs,

salīdzinot ar
2012. gada janvāri – maiju

 (kalendāri izlīdzināts)

2013. gada maijā,

salīdzinot ar

2013.g. aprīli

(sezonāli izlīdzināts)

2012.g. maiju
(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0.7

2.2

0.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1.3

8.3

1.3

Apstrādes rūpniecība

-1.6

1.4

-0.2

Pārtikas produktu ražošana

6.0

2.3

6.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

5.3

-4.3

1.6

Apģērbu ražošana

7.3

1.3

2.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0.6

0.9

-0.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-15.8

10.8

-3.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-14.1

-2.0

-5.1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

3.5

5.1

4.2

Metālu ražošana

-37.6

-27.2

-68.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-1.6

2.5

1.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9.3

-8.8

6.5

Elektrisko iekārtu ražošana

17.0

-1.7

16.7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-0.3

6.9

2.3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-2.3

8.6

9.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-29.0

36.9

-3.2

Mēbeļu ražošana

13.8

3.2

17.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-32.3

-10.5

-16.1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

0.9

1.8

3.9

2013.  gada maijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 451,9 milj. latu.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Tālr. 673668301 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.