Maijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pieauga tikai par 0,6 %

11.07.2016

2016. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 0,6 %, preču eksporta vērtībai pieaugot par 0,9 % un importa vērtībai par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 0,8 miljardu eiro apmērā, bet importēja par vienu miljardu eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,6 % (2016. gada aprīlī – 45,5 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2015. gada jūliju, augustu, septembri un 2016. gada februāri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā maijā, salīdzinot ar aprīli:

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 21,9 milj. eiro jeb 32,2 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports pieauga par 14,4 milj. eiro jeb 34,2 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 8,3 milj. eiro jeb 12,5 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 10,8 milj. eiro jeb 7,7 %,

-       augu valsts produktu eksports saruka par 8,1 milj. eiro jeb 16,2 %.

Svarīgākās izmaiņas importā maijā, salīdzinot ar aprīlī:

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 59,1 milj. eiro jeb 84,4 %,

-       minerālproduktu imports pieauga par 17,5 milj. eiro jeb 22,9 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 29,5 milj. eiro jeb 13,1 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 19,4 milj. eiro jeb 14,8 %,

-       augu valsts produktu imports samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb 19,4 %.

Maijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,8 %), Vācija un Apvienotā Karaliste (katra 6,8 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,3 % no importa kopapjoma), Vācija (11,2 %), Polija (10,3 %) un Igaunija (7,9 %).

 

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. aprīli

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. aprīli

Pavisam

841,3

100

0,9

1 001,8

100

0,4

Eiropas Savienības valstis

623,5

74,1

0,3

797,3

79,6

-2,0

   Eirozonas valstis

413,7

49,2

-0,1

574,3

57,3

-2,2

NVS valstis

87,6

10,4

-10,2

93,7

9,4

-1,2

Pārējās valstis

130,2

15,5

13,1

110,8

11,0

23,2

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 6,7 %, bet importā – 6,2 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. maiju

2016. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

841 331

100

4,4

0,9

-0,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

157 174

18,7

15,1

-2,1

7,8

elektroierīces un elektroiekārtas

79 415

9,4

-25,2

-4,8

-20,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

51 404

6,1

28,0

45,0

26,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

49 621

5,9

-3,5

-12,0

-7,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 017

5,2

-14,2

-4,7

-9,4

dzelzs un tērauds

40 775

4,8

-13,3

2,0 reizes

40,4

farmācijas produkti

39 519

4,7

68,2

15,9

35,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

33 397

4,0

22,1

2,1

21,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

25 630

3,0

10,4

-10,4

-22,4

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

24 249

2,9

12,7

-3,9

10,2

Farmācijas produktu eksporta kāpumu 2016. gada maijā salīdzinājumā ar 2015. gada maiju ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 13,2 milj. eiro jeb 65,3 %. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 34,7 milj. eiro jeb 77,8 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. maiju

2016. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 001 810

100

2,9

0,4

-1,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

105 293

10,5

45,3

57,6

32,5

elektroierīces un elektroiekārtas

101 081

10,1

-18,3

-14,3

-14,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

94 472

9,4

-0,7

-11,8

-8,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

90 662

9,0

-15,2

24,2

-16,7

farmācijas produkti

54 756

5,5

33,5

6,2

22,3

plastmasas un to izstrādājumi

43 855

4,4

4,1

2,6

7,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

36 654

3,7

21,8

4,4

18,8

dzelzs un tērauds

33 864

3,4

-17,9

6,4

4,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

27 610

2,8

2,0

-2,4

-3,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

22 561

2,3

-16,3

-7,9

-4,2

Sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa palielināšanos 2016. gada maijā salīdzinājumā ar 2015. gada maiju ietekmēja vieglo automobiļu importa pieaugums par 11,3 milj. eiro jeb 38,7 %. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa kritums par 19,0 milj. eiro jeb 47,2 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604