Maijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 11 % lielāks nekā pērn

11.07.2017

2017. gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,08 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 11,0 % vairāk nekā 2016. gada maijā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 9,2 % un importa vērtība – par 12,5 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 936,9 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,15 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,0 % (2016. gada maijā – 45,7 %).

Šī gada piecos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 9,78 miljardus eiro – par 876,3 milj. eiro jeb 9,8 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 4,4 miljardus eiro (palielinājums par 332,4 milj. eiro jeb 8,2 %), bet importa – 5,37 miljardu eiro (pieaugums par 543,8 milj. eiro jeb 11,3 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2016. gada jūliju, augustu, septembri un 2017. gada februāri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 21,0 milj. eiro jeb 33,7 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 10,8 milj. eiro jeb 7,0 %,

-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports lielāks par 10,2 milj. eiro jeb 34,5 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportslielāks par 9,8 milj. eiro jeb 6,4 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports mazāks par 9,6 milj. eiro jeb 10,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 29,2 milj. eiro jeb 36,5 %,

-       minerālproduktu imports lielāks par 25,2 milj. eiro jeb 29,2 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 22,7 milj. eiro jeb 10,6 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 20,2 milj. eiro jeb 25,5 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma importsmazāks par 32,1 milj. eiro jeb 24,0 %.

Maijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,6 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (7,2 %) un Zviedrija (6,4 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (20,5 % no importa kopapjoma), Vācija (11,2 %), Polija (9,1 %) un Igaunija (8,4 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. maiju

Pavisam

936,9

100

9,2

1 145,8

100

12,5

Eiropas Savienības valstis

689,9

73,6

8,5

930,1

81,2

14,2

   Eirozonas valstis

462,0

49,3

7,8

696,0

60,7

19,0

NVS valstis

116,7

12,5

31,4

110,2

9,6

17,4

Pārējās valstis

130,3

13,9

-2,3

105,5

9,2

-4,7

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 8,2 %, bet importā – 6,1 %. 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. maiju

2017. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

936 896

100

9,2

9,0

5,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

165 269

17,6

6,9

11,1

9,9

elektroierīces un elektroiekārtas

114 824

12,3

14,5

16,7

13,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

54 825

5,9

11,1

19,8

10,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

48 398

5,2

-8,8

3,2

-9,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 493

4,7

4,9

11,0

10,7

farmācijas produkti

42 562

4,5

8,8

10,8

23,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

38 339

4,1

43,6

17,2

5,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

32 900

3,5

2,3

8,3

14,2

dzelzs un tērauds

32 433

3,5

-22,4

-30,4

15,9

plastmasas un to izstrādājumi

28 306

3,0

24,3

18,0

19,8

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada maijā salīdzinājumā ar 2016. gada maiju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 6,5 milj. eiro jeb 35,3 %, kā arī svaigu vīnogu vīna eksporta palielināšanās par 3,4 milj. eiro jeb 87,0 %. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 15,0 milj. eiro jeb 73,8 %.

 

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada maijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. maiju

2017. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 145 809

100

12,5

12,1

8,3

elektroierīces un elektroiekārtas

130 962

11,4

13,4

8,9

7,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

107 483

9,4

30,0

24,6

14,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

106 129

9,3

7,3

12,6

7,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

91 138

8,0

-16,9

6,4

-5,0

plastmasas un to izstrādājumi

59 226

5,2

32,6

19,9

32,2

farmācijas produkti

55 078

4,8

7,6

2,4

15,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

43 170

3,8

56,5

47,1

32,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

42 869

3,7

23,2

15,3

23,4

dzelzs un tērauds

42 428

3,7

25,2

6,9

14,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

31 261

2,7

40,1

43,4

36,6

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada maijā salīdzinājumā ar 2016. gada maiju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 6,2 milj. eiro jeb 52,5 %, kā arī svaigu vīnogu vīna importa kāpums par 2,3 milj. eiro jeb 44,4 %. Tajā pašā laikā sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 9,0 milj. eiro jeb 18,2 %.

 

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
//media [at] csb [dot] gov [dot] lv">media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604