Maijā mazumtirdzniecībā gada pieaugums par 2,1%

30.06.2014

2014. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums samazinājās par 3,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli izlīdzinātie dati salīdzināmajās cenās. Pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms saglabājās nemainīgs, bet nepārtikas preču apgrozījums saruka par 5,0%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā sezonalitāti, maijā salīdzinājumā ar aprīli ir pieaudzis par 2,3%. Gadu iepriekš – 2013. gada maijā salīdzinājumā ar 2013.gada aprīli – apgrozījums palielinājās par 10,6%.

Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi
(% pret 2010.gada vidējo mēneša apgrozījumu, salīdzināmajās cenās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada maija salīdzinājumā ar 2013. gada maiju pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 2,1%. Pārtikas preču grupā tas pieauga par 7,3%. Nepārtikas preču tirdzniecības apjoms saruka par 1,4%, tai skaitā autodegvielas mazumtirdzniecības apgrozījums – par 1,5%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā kalendāra dienu ietekmi, salīdzinot ar pagājušā gada maiju, ir pieaudzis par 1,4%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināti dati)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šā gada pirmajos piecos mēnešos salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem pieciem mēnešiem pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums mazumtirdzniecībā kopumā ir pieaudzis par 3,9%. Par 5,3% ir palielinājies pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecība pieaugusi par 2,9%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības (salīdzināmajās cenās)

 

2014. gada janvāris-maijs %, salīdzinot ar 2013. gada janvāri-maiju (kalendāri izlīdzināts)

2014. gada maijs %,

 salīdzinot ar

2014. gada

aprīli
(sezonāli izlīdzināts)

2013. gada maiju

(kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

103,9

97,0

102,1

 

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

105,3

100,0

107,3

 

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā

102,9

95,0

98,6

 

 

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

95,3

93,8

84,7

 

 

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

96,5

98,4

99,0

 

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

110,4

95,6

97,0

 

 

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

110,8

93,6

102,2

 

 

mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība

105,5

104,5

105,0

 

 

autodegvielas mazumtirdzniecība

104,2

89,4

98,5

Automobiļu un motociklu tirdzniecība

103,3

96,3

96,2

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāriizlīdzinātiem un neizlīdzinātiem mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksiem var atrast CSP datu bāzē.

Papildu informācija:
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tatjana Ballode, tālr. 67366726