Maijā būvniecības izmaksas pieauga par 0,8%

28.06.2013

2013. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,8%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, būvmateriālu cenas – par 0,6%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,4%.  

Maijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kāpums ceļu būves materiāliem, kā arī strādnieku darba samaksas pieaugums nedzīvojamo ēku būvniecībā.

Salīdzinot ar pagājušā gada maiju, būvniecības izmaksas pieauga par 3,4%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 5,8%, būvmateriālu cenas – par 2,4%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,3%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013. gada jūnijā tiks publicēta 26.jūlijā.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova,
tālrunis 67366798