Maijā būvniecības izmaksas pieauga par 0,1%

30.06.2014

2014.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksas Latvijā pieauga par 0,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,4%, bet būvmateriālu cenas un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pazeminājās par 0,1%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis būtiski nemainījās. Strādnieku darba samaksa pieauga par 4,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,9%, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2014.gada jūnijā tiks publicēta 25.jūlijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
tālrunis 67366884