Lietuvas Statistikas eksperti ierodas mācību vizītē CSP

29.10.2014
2014. gada 29.–30. oktobrī Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) mācību vizītē ieradīsies Lietuvas Statistikas eksperti, kuri tiks iepazīstināti ar apsekojuma "Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" (EU-SILC) realizācijas posmiem Latvijā.
 
Sanāksmes mērķis ir iepazīstināt Lietuvas Statistikas pārstāvjus ar CSP pieredzi EU-SILC apsekojuma realizēšanā, akcentējot uzmanību uz EU-SILC apsekojuma datu savlaicīgu sagatavošanu, IT risinājumu izmantošanu, datu iegūšanas veidu paplašināšanu, t.sk. administratīvo datu izmantošanu respondentu noslodzes samazināšanai.
 
Mācību vizīte tiek rīkota ES Granta projekta "Rīcības plāns EU-SILC uzlabojumiem" ietvaros.
 
Papildu informācija:
Viktors Veretjanovs
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Tālr. 67366609