Lauku saimniecību struktūras apsekojums turpināsies telefoniski

11.07.2007

2007.gada Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktais Lauku saimniecību struktūras apsekojums, kas notiek no 2. jūnija līdz 15. jūlijam, tuvojas noslēgumam, taču pēc tā beigām turpināsies iedzīvotāju aptauja, izmantojot telefonu, kas noslēgsies septembra beigās. Telefonintervijās, kas tika uzsāktas 2007. gada 14. jūnijā un norisinās paralēli aptaujai, pašlaik ir apzvanīti aptuveni 1600 respondentu. Kopumā telefoniski paredzēts aptaujāt 8000 lauku saimniecību.

Telefonsarunas sākumā intervētājs īsumā informē par CSP veiktā apsekojuma būtību. Ja gadījumā respondents nav gatavs tūlīt atbildēt uz speciālajā anketā ietvertajiem jautājumiem, tad intervētājs vienojas par citu aptaujas laiku.

Telefonintervijas tiek veiktas no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Telefoninterviju centra, kas atrodos Preiļos. CSP intervētāji pa telefonu uzdod jautājumus par:

  • zemes izmantošanu;

  • sējumu platībām 2007. gada ražai;

  • siltumnīcu un ilggadīgo stādījumu platībām;

  • lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;

  • saimniecības nodrošinājumu ar tehniku;

  • nodrošinājumu ar kūtsmēslu krātuvēm un laistīšanas iekārtām;

  • saimniecībā nodarbinātajiem;

  • citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Atbilstoši Valsts statistikas likumam, lauku saimniecību struktūras apsekojumā tiks nodrošināta katras personas un saimniecības individuālo datu aizsardzība. Iegūto informāciju izmantos tikai kopsavilkuma rādītāju iegūšanai.

Kā CSP jau informēja, Lauku saimniecību struktūras apsekojumā kopumā tiks apsekotas 50,0 tūkst. lauku saimniecības.

Provizoriskie lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti būs pieejami CSP mājas lapā www.csb.gov.lv 2007. gada 15. novembrī, bet galīgie rezultāti 2008. gada 3. ceturksnī tiks publicēti statistikas biļetenā “2007. gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums” un būs pieejami visiem interesentiem.

Papildus informācija pa tālr. 8008811, 67366896, 28637804

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366896
Ilze Januška