Latviju pērn apmeklēja par 7,3% vairāk ārvalstu ceļotāju

15.04.2015

2014. gadā ārvalstu ceļotāju skaits audzis par 7,3% salīdzinājumā ar 2013. gadu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ārvalstu ceļotāji 6,2 milj. reizes šķērsoja Latvijas robežu, valstī iztērējot 668,5 milj. eiro – par 60,2 milj. eiro jeb 9,9% vairāk nekā gadu iepriekš.

Latviju visvairāk apmeklēja ārvalstu ceļotāji no Lietuvas – 35,6%, Igaunijas – 19,0%, Krievijas – 10,0% un Zviedrijas – 6,7%.

Ārvalstu ceļotāju valstu struktūra 2014. gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā ārvalstu vairākdienu ceļotāji Latvijā uzturējās vidēji 4,2 diennaktis un iztērēja 516,9 milj. eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2013. gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies vairākdienu ceļotāju skaits no Vācijas par 36,4%, no Polijas – par 35,8%, no Lietuvas – par 26,7% no Igaunijas – par 23,7% un Apvienotās Karalistes – par 22,3%. Lai arī ceļotāju skaits no Krievijas turpināja pieaugt, tomēr pieauguma temps ir samazinājies no 22,0% līdz 4,5%, salīdzinot ar 2013. gadu.

Ārvalstu vairākdienu robežšķērsojumu skaits un pieaugums

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

44,0% ārvalstu ceļotāju kā apmeklējuma iemeslus minēja atpūtu, 29,5% draugu vai radinieku apmeklējumu un 21,2% – darījumu kārtošanu. No visiem vairākdienu ceļotājiem 34,4% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Salīdzinot ar 2013. gadu, par 35,3% palielinājās vairākdienu ceļotāju skaits, kuri kā savu galveno ceļojuma iemeslu minēja atpūtu. Ceļotāji no Igaunijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas kā galveno Latvijas apmeklējuma iemeslu minēja atpūtu. Bet ceļotāji no Krievijas, Baltkrievijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes ieradās Latvijā, lai apciemotu draugus vai radiniekus.

No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem 31,8% ieguvuši informāciju par Latviju internetā, 21,4% – no radiem, draugiem un paziņām, 16,8% – savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 10,6% – no tūrisma rokasgrāmatām un citiem plašsaziņas līdzekļiem.

66,6% vairākdienu ārvalstu ceļotāju, kuri nakšņoja Latvijā, apmetās viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 33,4% – pie radiem vai draugiem.

No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, 48,6% ieceļoja Latvijā, izmantojot gaisa transportu, 37,4% – autotransportu, 7,3% – jūras transportu un 6,7% – dzelzceļa transportu.

Vidēji diennaktī visvairāk tērējuši1 ārvalstu ceļotāji no Norvēģijas (114,8 eiro), Somijas (108,8 eiro), Šveices (108,2 eiro) un Zviedrijas (96,8 eiro). Savukārt vismazāk tērējuši vairākdienu ceļotāji no Ukrainas (33,5 eiro), Baltkrievijas (39,3 eiro), Īrijas (45,8 eiro), Igaunijas (48,9 eiro) un Polijas (50,8 eiro).

Visilgāk Latvijā uzturējās ceļotāji no Ukrainas (8,5 naktis), Īrijas (7,5 naktis), Krievijas (7,3 naktis) un Apvienotās Karalistes (6,7 naktis).

Plašāka informācija par ārvalstu ceļotājiem pieejama CSP datubāzes sadaļā "Tūrisms".

 

Vidējie diennakts izdevumi vienam ceļotājam, neieskaitot transporta izdevumus.

 

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810