“Latvijas statistikas gadagrāmata 2006”

18.01.2007

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir laidusi klajā izdevumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2006”, kas atspoguļo sociāl-ekonomisko procesu attīstību Latvijā, un satura ziņā ir vispusīgākā no ikgadējām CSP publikācijām.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Gadagrāmatā ir būtiski paplašināts tās saturs, proti, jaunākajā izdevumā populārākie rādītāji ir atrodami sadalījumā pa Latvijas reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem.

Gadagrāmatā ievietota plaša informācija par Latvijas ģeogrāfisko stāvokli, svarīgākajiem makroekonomiskiem rādītājiem, demogrāfiskajiem procesiem, nodarbinātību, iedzīvotāju dzīves līmeni, inflāciju, mājokļiem, izglītību, zinātni, kultūru, veselības aprūpi, dabas resursiem, vides aizsardzību, lauksaimniecību, rūpniecību, būvniecību, investīcijām, ārējo tirdzniecību un citiem sociālās jomas jautājumiem.

Izdevumā publicēti svarīgāko apsekojumu rezultāti, mājsaimniecību budžetu pētījumos iegūtie rādītāji, raksturotas norises atsevišķu ekonomiskās darbības veidu un īpašuma formu attīstībā.

Gadagrāmatā ir pieejami arī Latvijas un ES valstu svarīgāko attīstību raksturojošo rādītāju salīdzinājumi.

Gadagrāmatā plaši izmantotas datu vizualizācijas iespējas, attēlojot rādītājus grafiskā un kartogrāfiskā veidā, tādējādi ļaujot datu lietotājiem saskatīt tendences un sakarības, ko nesniedz tabulārā formā sagatavotā informācija.

Izdevumam ir pieejama arī elektroniskā (kompaktdiska) versija. Gatavojot Gadagrāmatas kompaktdiska versiju, tika ņemtas vērā lietotāju vēlmes iegūt plašāku un detalizētāku informāciju, kas nepieciešama dziļākas sociāl-ekonomisko procesu analīzes veikšanai. Līdz ar to Gadagrāmatas kompaktdiska versijā ir ietverti dati par ilgāku laika periodu, salīdzinot ar izdevumu papīra formātu. Gadagrāmatas kompaktdiskā ir iestrādāta arī papildus programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams veidot kartogrāfiskus attēlus no tajā atrodamajiem datiem.

Datu krājumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2006” papīra un kompaktdiska versijā iespējams iegādāties CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1. Pasūtītāji izdevumu saņems jau šonedēļ.

Sagatavojis Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Tālr. 7366621
Uldis Ainārs