Latvijas eksperti vada ES Padomes Statistikas darba grupas sanāksmi

21.01.2015

Rīt, 22. janvārī notiks Eiropas Savienības (ES) Padomes Statistikas darba grupas sanāksme, ko pirmo reizi vadīs Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) eksperti.

ES Padomes statistikas darba grupas vadītāja, CSP priekšniece, Aija Žīgure atzīmē: "Itālijas prezidentūra ir nodevusi Latvijas pusei labi padarītu darbu, un CSP to turpinās. Latvijas Prezidentūras laikā plānots turpināt Itālijas iesākto normatīvo aktu virzīšanas procesu, kā arī uzsākt regulas projekta par saskaņoto patēriņa cenu indeksu izskatīšanu. Plānotās izmaiņas tiesiskajā regulējumā liecina, ka statistika iet līdzi laikam, respektējot datu lietotāju vajadzības pēc kvalitatīvas statistikas."

Sanāksmes laikā CSP iepazīstinās ar Latvijas prezidentūras prioritātēm statistikas jomā un turpinās Itālijas statistikas institūta iesāktās diskusijas par prezidentūras kompromisa priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par maksājumu bilances, starptautisko pakalpojumu tirdzniecības un ārvalstu tiešo ieguldījumu statistiku. Priekšlikumā ir ierosināts piešķirt Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kad ekonomisko un tehnisko pārmaiņu dēļ jāmaina prasības attiecībā uz datu iesniegšanas termiņiem un datu plūsmām, to  paplašināšanu vai izslēgšanu.

Informācija par Latvijas Prezidentūras prioritātēm statistikas jomā ir publicēta CSP izveidotajā vietnē eu2015.csb.gov.lv. Tajā tiks sniegta regulāra informācija par Padomes statistikas darba grupā izskatāmajiem jautājumiem un citām prezidentūras aktivitātēm.

 

Papildu informācija:
Uldis Ainārs
Prezidentūras darba grupas eksperts komunikācijas jautājumos
Tālr. 67366920
E-pasts: eu2015 [at] csb [dot] gov [dot] lv