Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug straujāk nekā imports

16.05.2013

Šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 117,1 milj. latu jeb par 7,7%, bet tai pat laikā importa apjoms – tikai par 25,8 milj. latu jeb par 1,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tas ietekmējis arī ārējās tirdzniecības bilanci – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecības apjomā sasniedzis 44,5%. Salīdzinoši gadu iepriekš pirmajos trīs mēnešos tas bija 43,0 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. latu

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni eksporta apjoms salīdzināmajās cenās palielinājās par 3,6%, bet importa apjoms samazinājās par 1,6%.

Latvijas ārējās tirdzniecības izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās,
procentos pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2013. gada pirmajā ceturksnī vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Šo uzņēmumu eksporta pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni bija 7,0 milj. latu jeb 1.1%.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2013. gada 1. ceturksnī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1 634.8

100

2 034.9

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

28.7

1.8

7.9

0.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

13.7

0.8

3.6

0.2

Apstrādes rūpniecība

669.0

40.9

300.9

14.8

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

13.1

0.8

168.8

8.3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6.0

0.4

4.1

0.2

Būvniecība

6.3

0.4

16.5

0.8

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

586.8

35.9

1 101.2

54.1

Transports un glabāšana

48.8

3.0

35.2

1.7

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

262.4

16.0

396.7

19.5

Savukārt importā vairāk nekā vienu pusi no visām precēm ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, šo uzņēmumu ievesto preču apjoms tomēr nedaudz samazinājās – par 23,5 tūkst. latu jeb 2,1%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka pirmajos trīs gada mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni ir strauji palielinājies tādas svarīgas nacionālo kontu sastāvdaļas kā kapitālpreces eksports – par 26,1%, bet imports savukārt samazinājies par 17,0%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 10,2%, bet importā – 11.2%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei..

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604