Latvija viena no pirmajām uzsāk valsts uzkrāto pensiju saistību aprēķināšanu

26.03.2015

2015. gada 26. martā Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) viesojasES Statistikas biroja "Eurostat" (turpmāk – Eurostat) eksperts Jens Gruetz. Vizītes laikā CSP eksperti informēs par līdz šim paveikto jauna rādītāja – valsts uzkrāto pensiju saistību – aprēķināšanā.

Jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula Nr. 549 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā paredz sagatavot datus par uzkrātajām pensiju saistībām sociālās apdrošināšanas pensiju shēmās. Tādējādi jaunā statistiskā informācija sniegs iespēju dalībvalstīm prognozēt, apkopot un starptautiski salīdzināt naudas apjomu, izteiktu šodienas vērtības izteiksmē, kas būtu jāizmaksā nākamajiem pensionāriem, balstoties uz atskaites brīdī uzkrātajām iemaksām, kā arī naudas apjomu, kas nepieciešams nākamo pensiju izmaksām jau esošajiem pensionāriem, ņemot vērā paredzamā mūža ilgumu.

Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kura ir ieviesusi makrosimulācijas modeli valsts uzkrāto pensiju saistību aprēķināšanai un iesniegusi pirmos rezultātus Eurostat. 2017. gadā visām ES valstu statistikas iestādēm jāiesniedz Eurostat dati par sociālās apdrošināšanas shēmas uzkrāto pensiju saistību apmēru 2015. gadā.

 

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Inta Vanovska
Tālr. 67366966